קשר כשר - תשפ"ב 2022

תודסומל עבק תוארוה - תיללכ השבלה 130 ה 052-7649956...................................................... מאירים את העולם 1599-544544....................38 אברהםבן דוד מכון דרכי הקריאה, 5797991................................................17 קלישר מכון שיקומי שבח, 6196682.........................................168 ז'בוטינסקי מרכז הלל קשב, 052-7160847................................ , רחל כהן- מאבחנת דידקטית 6770303................................................................14 לנדא שירת יוסף, 6775730 ,6770303...........................................14 לנדא שירת יוסף, 1599-555222..................... מכון צליליםלהתפתחותהילד שמעיה, 073-200-333..........................................................42 חזון איש תושיה, הוראותקבעלמוסדות 5748477...............................................................38 אברהםבן דוד ויזל, 08-9740662............................ פתרונותסליקה וגביה מוסדי עולם, 054-8484999..................................................................., מנהלים נכון 7630543....................................... מביתמטרההפקות נדרים פלוס, 054-8405315.....................7 בירנבוים קל אופיס- הו"ק ואשראי, 073-7272050......................................8 ראזמין קשר הוראות קבע, חסדי דוד שרותי גביה למוסדות הו"ק ואשראי,........................... 073-7265904 ���������������������������������������������������������������������������������������������� הזמנותלשמחות ראה גם דפוס 054-8499453............................................................, א. עולם הדפוס 5794141............................................................5 אבני נזר דפוס פלוס, 6579999......................................................... 30 השלושה דפוס שווה, 1700-508889............................................................... , היימשע פוסט 8000144............................................................... 100 כהנמן כיסופים, 6198094................................................................. 6 דונולו קופי פרינט, 6182547........................................................................ אבן גבירול שימל, החזרי מס ראה הנהלת חשבונות החזרי מסאמריקאים 058-3220558......................................... שרותי מסארה"ב ריזל ,a&r 6166044...............................................................33 חזו"א ,us. Profits 6160741....................................................43 ירושלים יו אס בנפיטס, החלקת שיער ראה גם: ספריות, פאות ופאניות 052-8809922................................................. , אסתי החלקות שיער 050-6491209............................ 46 קהילות יעקב אוסנת אברהם, 053-5565257............. החלקהאורגניתמקצועית שיפי שיינברגר, הידרותפיה-שחיהטיפולית בריכות טיפוליות ,ראה בריכות שחיה הכנסתספרתורה ראה סיווג תהלוכת ספרי תורה הלבשה ראה סיווגים: בגדי: גברים, נשים, הריון ומידות גדולות, ילדים ונוער הלבשהאישית ראה גם: נדוניה 054-8490082..............................................2 רבנו תם ריפיין, refine 11 ר' עקיבא -הלבשה אישית ומטפחות, Levin 052-7144170.............................................................. (הכניסהמהבנין) 6182296. ............................................................ 124 ר' עקיבא אביבית, 6194977......................................................................20 ירושלים אורלי, 6442886........................................... 134 ר' עקיבא ג'ודי אקסלוסיב, 6442880..............................................90 ר' עקיבא ג'ודי אקסלוסיב, 6191401. ................................................56 מבצעקדש דלתא פלוס, 6760818............................................................ 12 הרסיני הבית הלבן, 052-7690777 ,5747822. ............... 22 מתתיהו הפינה האישית, 054-3030491 ,5701242........................................15 פרדו חלומית, 050-7341418......................................................................26 הושע ליז, 5704062......................................................................... 31 ר' עקיבא נטי, 6197073......................................................127 ר' עקיבא סלון בלומה, 6182670................................................................ 8 הרבקוק סלון חיה, 6180932. ...........................................................72 ר' עקיבא סלון חנה, 054-3462602 ,5159090.................................4 הרב לנדא סלונית, (פינתעזרא) 28 נחמיה פירסט- הזולים ביותר בעיר, 053-3159599 ,6165981 ,6194328 ���������������������������������������������������������������� 6820029..................................................................1 הרבקוק פרפרים, 6189970............................................................103 ר' עקיבא פרפרים, 6160047............................................................ 113 ר' עקיבא פרפרים, 052-7690857............................................................ 14 רמב"ם קאלה, 5326232...........................................................19 הרבקוק קלרה ג'נט, 6167405......................................................... 85 רבי עקיבא שריתל'ה, הלבשהכללית ראה גם סיווגי בגדים 5791369........................................................................14 ירושלים אדיר, 5509808.................................................................. 2 הרבקוק אלפרדו, 6736444. ..............................................10 ז'בוטינסקי בזאר בני ברק, 6822622......................................................... 4 לנדא בזאר שטראוס, 6185117............................ מגדלי שקל 168 ז'בוטינסקי ביתן המלך, 5706469....................................................13 ירושלים הלבשה סנטר, 6185171.............................14 אהרונוביץ יד חדווה- ביגוד יד שניה, 5788599. ....................................................... 15 נויפלד כל בו מרגלית, 6711666............................................. 14 שלמההמלך עזרה ואחווה, 6187997...........................................................49 ר' עקיבא ,FOX פוקס 6193138.........................................................119 ר' עקיבא פינת הזול, 5784973.................................................... 16 אהרונוביץ פמילי סנטר, 1800-999888.................................................... 11 ר' עקיבא פמילינק, 5709078.............................................. 3 אבני נזר צרכניית גור ביגוד,

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=