קשר כשר - תשפ"ב 2022

ןומימו תואוולה - תועסה 131 ה שכפול דיסק און-קי בכמויות שכפול והדפסת דיסקים המרת וידאו מכל הסוגים המרת קלטות טייפ, פטיפון וסרטי הקלטה עריכת הקלטות מקצועית נקיונות רעשים 050-419-0049 | 03-5791240 / 6 הרב שך עבודה איכותית ומהירה מחירים נוחים קופידיסק הלוואות ומימון ראה גם ייעוץ משכנתאות 052-7644499........................................ ישראל אלתר משכנתאות, 6222378. ...................................................................... , הון משכנתאות 5604943........................... משכנתאחסכונית וינקלר משכנתאות, 054-8526180. ........................................................ , ישראל שיינברגר 054-2334742........ הלוואותלעסקיםבערבותהמדינה כסף נזיל, 054-8520857....................................................... , מיטב משכנתאות 052-7185754.......................................... משכנתאות והלוואות מינוף, 074-7602800.................................................................. ,10 משכנתא 052-7692337.......... חסכון מתחילמהבית משכנתאות אלימלך, 5477876.................................... הלוואותבתנאיםמעולים, פיננסית, 5789191.................................................................., פריים משכנתאות המרות וידיאו ואודיו 054-8444766.................................... עריכתסרטים אסתי בידרמן, 050-7801545. ................., ברמת אולפן D.V.D המרות מוידאו ל- 6741004.........................................................................., עמי מחשבים 6191468 ,054-7773591...................... הכי זולמובטח! קול ברמה, ........6 המרות וידאו מכלהקלטות והפורמטים, הרבשך קופידיסק, 050-4190049 ,5791240 ������������������������������������������������������������������������ ראה מודעתנו בסיווג זה 050-4145873. .........................................90 רבי עקיבא תקליטורים, 6183619.............................................. המרת וידאו פוטו חיים קולורון, המרתמטבעחוץ 6249996.........................................126 כהנמן אדלר המרות מט"ח, 6761211.............................................. 5 אהבתשלום אקספרס בנק, ,6187757........................... בחצר 150 ר' עקיבא אריאל ציטרנבוים, 052-6399738 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 6160877......................................................41 רבי עקיבא טביב מאיר, 6196126........................................16 מהרש"ל יוסלה המרת מט"ח, 072-2509500.................................................. 7 לנדא לנדא המרות, 6165640.........................136 ז'בוטינסקי לסין שירותים פיננסיים, 6160877........................................................ 41 ר' עקיבא מאיר טביב, 5788419...........................................................2 נחמיה מנינט נחמיה, 7527070............................................................... 6 לנדא מרום צ'יינג', 5701446................................................122 ר' עקיבא מרכז המטבע, 6163860.........................................................4 בן זכאי צ'יינג בני ברק, 6162018 ,050-4122744... 64/62 כהנמן צ'יינג דג ככר אדלר, 5789444................................................ 10 אהרונוביץ צ'יינג רימונים, 6166898.................................................................... 66 ר' עקיבא צ'יינג, הנדסתבנין 052-2715707 ,6196268................................................. מאיר זינגר, הנהלתחשבונות 050-4153229..... 12 שלמהבן יוסף שירותי חשבות ומיסים, HP 6198256. .................................................. 30 קובלסקי איבגי אפריים, 6761637..............................................................4 אדמורי שאץ אסטרו, 050-4115037............................................................... , אסתר ליבוביץ 5714999 ,052-7654247...............15 מימון אשורוב רואי חשבון, 6182080...........................30 קובלסקי אשר שרותי משרד בע"מ, 6197166............................................... 5 כנרת גרון ישומים עסקיים, 054-8475080................................................ 10 רבאמי דויטש דינה, 052-3374055........................................................................18 רש"י הד, 050-6688263................................................. , הדייקן שירותי משרד 7733333.....................................................14 בר כוכבא הוכמן ישראל, 1800-575555............................................................... הושי'ה שמעון, 6570570.......................................................16 בר כוכבא הפי נמברס, 5748477...............................................................38 אברהםבן דוד ויזל, 050-4120122/5 ,5788999...........8 נחום וקסלר- סופר ומונה, 5706643..... א' 23 מלצר ח.ד.י.ש. חשבונאות מתקדמת בע"מ, 052-7661864..........................................9 אהבתשלום חווה שוורץ, חישוב נכון- ד"וח שנתי החזרי מס והצהרות הון, ....................... 050-4134407 ��������������������������������������������������������������������������������������������� 5702140......................................................... 2 ישעיהו חישובון בע"מ, 5700451.................................................77 ר' עקיבא חן שרותי שכר, 052-7156729..........................................................................., חשבונטו 6778692............................................................................... , יהודה יפלח 052-7607919............................................. 46 המכבים יפית שמחון, .............. ייעוץמס- הנהלתחשבונות-חשבותשכר ליבי גלבשטיין, 053-3118919 ������������������������������������������������������������������������������������������������ 054-8484999..................................................................., מנהלים נכון 5707820............................. מגדלי שקל 168 ז'בוטינסקי נטו לשכיר, 052-7618554 ,5797874.............................2 ר' עקיבא פלדמן דוד, 5780203.....................................38 סוקולוב פרייליך-ראיית חשבון, 054-8438788......................................................................... ר שפירא, ראה רואי חשבון 050-4144181................ שירותי הנהלתחשבונות רבקה ברוורמן, 073-7330646................................................................. , ש. ריז'י- רו"ח 6768548.....................................................111 כהנמן שי ניהול בע"מ, .......................... 9 האדמו"רמבעלז שירותי ייעוץ מס וחשבונאות, 5226242 ,054-8466885 ������������������������������������������������������������������������ הסעות ראה: אוטובוסים והסעות, מוניות

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=