קשר כשר - תשפ"ב 2022

"להיות חבר מכבי זה לדעת שכל השירותים פרוסים בפניך״ מוגש כמידע לחברי מכבי * 4535 גם בבני ברק, יש קופות חולים ויש מכבי צבי הרלינג יגאל אלון הרב חי טייב אברבנל המכבים אברבנל הרב נויפלד פרדס כץ קריית הרצוג הלח״י רבי עקיבא רבי עקיבא זאב ז׳בוטינסקי רש״י אלישע חזון איש הרב שך אחיה השילוני הרב הרצוג מנחם טבריה הושע חגי נחום חשב סופר דונולו נתן הנביא גבעת רוקח מצדה הרב כהנמן מצדה 60 רח׳ הרב שך 03-6331333 חזון איש דמשק אליעזר 19 רח׳ אהרונוביץ׳ 03-5605001 86 רח׳ רבי עקיבא 03-5771313 30 רח׳ רש״י 03-6181844 56 רח׳ חזון איש 03-5795630 ו' 64 רח׳ כהנמן 03-5771313 12 רח׳ דמשק אליעזר קריית ויז'ניץ 03-7462220 7 רח׳ מצדה 03-7299644 90 רח׳ כהנמן * 6395 | * 6300 חדש! 1 רח׳ נתן הנביא 03-5782928 5 רח׳ צבי ה לינג קריית הרצוג 03-6227222 רבי עקיבא

דרך אמונה החדש מהדורה מנוקדת ומאירת עיניים בתוספת ביאורים, תשובות והוראות מספרי רשכבה"ג מרן שה"ת הגר"ח קניבסקי שליט"א בדברים הנידונים בדרך אמונה, וכן דברים המעשיים שהתחדשו בכל עניני השמיטה, בס"ד דבר בעיתו מה טוב ספרי מכון 'שיח אמונה' במהדורות מיוחדות ל<רגל< שנת השמיטה שיח אמונה על רמב"ם הלכות שמיטה ויובל עם ביאורו של הגאון הגדול ר' יצחק שאול קניבסקי שליט"א מלוקט מספר דרך אמונה ספר קיצור דיני שביעית .הלכות פסוקות מתוך דרך אמונה. בשפה ברורה ובהירה 1 .הוראות והנהגות מרן החזו“א בעניני שביעית שנכתבו 2 ע“י רשכבה"ג מרן שה"ת הגר"ח קניבסקי שליט“א .מכתבים מרשכבה"ג מרן שה"ת הגר"ח קניבסקי 3 שליט"א בעניני שנת השמיטה .מכתבים מגדו“י בעניני השמיטה 4 .מפתח ערכים מפורט 5 קיצור דיני שביעית ”בני הישיבות“ מהדורה מיוחדת לבני הישיבות הכוללת .מדור ההלכות כנ“ל 1 .מפתח ערכים מפורט 2 קיצור דיני שביעית לתלמידים מהדורה מיוחדת לתלמידי התתי“ם כיתות גבוהות כולל את מדור הלכות פסוקות מתוך דרך אמונה ערוך בשפה וצורה מיוחדת בעבור לימוד התלמידים se3077700@gmail.com 03-307-7700 : להזמנות ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות , משפחת לנדו - 7/8 משפחת יונגר - שמעון בן שטח אלעד: 14 , משפחת כהן - שעורה 1 דירה 1604 מפשחת שורץ - יהלום אופקים: ובמוקדי המכירות: , משפחת פלנר - ישמח 14 משפחת מלאכי - המגיד ממעזריטשביתר עילית: 18/14 משפחת ליפשיץ - ר' מאיר בעל הנס אשדוד: 3 , משפחת שטיינמן - התור 19 רמב"ם , משפחת פוזן 14 משפחת מסבנד - יואל בני ברק: 23 , משפחת אלחדד - נחל איילון 4 , משפחת סיילם - עידו הנביא 11 משפחת הייזלר - אדלשטייןבית שמש: 4 ישראל , משפחת ברקוביץ - גניחובסקי 44 , משפחת פרוכטר - אברבנאל 11 , משפחת מן - עוזיאל 3 , משפחת שטיינהרטר - אלחריזי 2 , משפחת דנציגר - רוזנהיים 1 - אשל אברהם 14 , משפחת רוזנברג - ר' עקיבא 13 משפחת בוים - יהודה הנשיאברכפלד: 29 , משפחת אטלן - הרב קוק 4 , משפחת כהן - דוד המלך 47 , משפחת קוליץ - יהודה הנשיא 7 , משפחת מרגולין - עזריאל 46 , משפחת שעיו - הפסגה 2 משפחת סטפנסקי - קויפמן ירושלים: 749/9 משפחת מאיר - ההגנה ירוחם: 15 משפחת דינר - דרך מרןטבריה: , משפחת רוזנטל - אשר 4/2 , משפחת ריינהולד - הרשלר 18/24 ג', משפחת זילבר - צפרירים 116 , משפחת פרידמן - סנהדריה המורחבת 5 , משפחת יעקובסון - סורוצקין 1 משפחת מודיעין עילית: ,6 משפחת ברוידא - שבט גד לוד-אחיסמך: 30 משפחת פרלמן - הפרחים כרמיאל: כניסה ז' 57 ' ד 102 . משפחת כהן - ארץ חפץ 14 גולאק נתניה: 11/1 משפחת קוזניץ - נחלת שלמה נתיבות: 21 , משפחת שטיגל - מסילת יוסף 3 , משפחת שפירא - הריטב"א 29 , משפחת גוטליב - הרב אלישיב 9 שוב - נתיה"מ רחובות: 44/4 משפחת נאירנר - לוחמי הגטאות צפת: 5 משפחת שטיגל - מנדלסון פתח תקוה: כניסה ב' 5 משפחת באואר - עורבניעפולה: 4 משפחת פאר - ויסבורג 34 משפחת עמר - אהבת אמת תל ציון: כ"ב ק"ג 4 משפחת שטיימן - הורדים רכסים: 37/5 משפחת כהן - עזרא כב‰"‚ ˘ ספרי מרן ר ˙ מכון ל‰‡„ר ליט"‡ ˘ י ˜ ניבס ˜ ‰‚ר"ח 03-30-777-00 לפתיחת מוקד שיח אמונה בביתכם/בביה"כ האזורי נא לפנות לטל' המכון 03-308-5000 הטלמסר של שיח אמונה לשנת השמיטה: שיעורים של הגאון הגדול ר' יצחק שאול קניבסקי שליט"א, הזמנת ספרים, ותוכניות הלימוד: נשיח בחוקך, בני ישראל, וישיבה על קברו מהדורה רגילה מהדורת כיס

*מוגש כמידע ללקוחות מאוחדת מאוחדת איתכם בפריסה רחבה בבני ברק מרפאת ירושלים 17 רח' ירושלים 03–6152626 טל: מרפאת הקשתות 22 רח' אהרונוביץ 03–7428500 טל: מרפאת קריית הרצוג 20 רח' נורוק 03–6180688 טל: מרפאת מרום שיר 4 רח' הרב יעקב לנדא 03–6159600 טל: מרפאת אבני נזר 9 רח' אבני נזר 03–6156400 טל: מרפאת ויז'ניץ 17 רח' דמשק אליעזר 03–5741510 טל: מנהלי קשרי קהילה זמינים לשירותכם בנייד: 053-3102444 נתי צישינסקי: 052-7171496 שמשון פרג: 058-4191613 יהודה פרנקל: 052-7670407 ישראל בן ששון: 054-2292351 חנוך זילברפרב:

03-5787676 בני ברק 08-8655196 קרית ספר 02-6451818 ירושלים יותר בטוחהנסיעה יותר גדולהבחברה אוטובוסים מפוארים וממוזגים טיולים לבתי ספר לכל חלקי הארץ הסעות לקברי צדיקים הסעות בקיץ לעין גדי שרות אמין ואדיב מחירים נוחים > עימוד מקצועי < בתג ובאינדיזיין > עיצוב כריכות ושערים < > שנות נסיון 12 < > ניהול הדפסה < 052-7690948 א. וחניש מעוצבעימוד גלופות | שערים | כריכות | עימוד 052-7690948 א. וחניש

רפואת ילדים רפואת משפחה רפואת נשים אולטרסאונד גינקולוגי אורתופדיה רפואת עור רפואה משלימה ייעוץ דיאטני שירותי אחיות בית מרקחת פיזיותרפיה | ריפוי בדיבור | התפתחות הילד: ריפוי בעיסוק איך שלא תסובבו את זה בלאומית אתם תמיד במרכז לאומית בני ברק דואגת לבריאותכם עם מגוון שירותים מתקדמים לכל המשפחה 050-6845040 להצטרפות ללאומית: אסף לוי - 03-5778700 ,1 , יהודה הלוי בני ברק 03-6769441 ,17 , הר סיני הר סיני 03-6717700 ,86 , הרב כהנמן כהנמן 03-6198205 , 15 , הרב נויפלד הרצוג – חדש 03-7435300 , 89 , חזון איש חזון איש

בני ברק ירושלים חיפה פתח תקווה מודיעין עילית ביתר עילית ירוחם אופקים 054-2495858 דוד זר, צילום: יד" אות ומופת לישועה תפילת מאות עמלי התורה בחצות הלילה כתקנת רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א נ המונים ראו ישועה בעיניהם

משמרת הקודש ירוחם אופקים תל ציון עפולה קרית אתא גני איילון ידועשרבים נושעו" א בסגולה נפלאה זו וכבר ידוע ומפורסם הדבר שרבים נושעו בסגולה נפלאה זו בכח התורה וכח התפילה

קשר בס"ד, כסלו תשע"ח "..והיה מחנינו קדוש.." בס"ד, טב תש"פ ס , שבט תש "ב

כבוד כתבי הקודש – זה בידיים שלך! הצבת מתקני גניזה איסוף קבורה טיפול בסת"מ יעוץ הלכתי הפחתה במקור of ce gniza.org.il · דוא"ל 08-9741974 · פקס 08-9740876 ' טל 1800-800-346 : לשותפות בפעילות הקודש לענין תרומות 46 לעמותה אישור ע"ר גניזה כללית לכבודה של תורה נמנעים משימוש בציטוטי קודש בפרסומים השונים )כמו: חומר חלקי פסוקים, מאמרי חז"ל, תפילות והלכות, לא נצטט בחומרי חול פרסומי, הזמנות לשמחות, עלוני צדקה, ניירת משרדית וכדו'(. נמנעים מפרסום תמונות עם שמות הקודש לפני צילום או פרסום תמונות בהם אחד משבעה שמות הקודש שאינם נמחקים, נדאג )מצוי בתמונות: עמוד חזן, ארון קודש, מודים דרבנן, רבנים מברכים מתוך לכסותם. סידור, מצבת רבי אלימלך מליז'ענסק ועוד(. ניתן לקבל ללא עלות חומרי הסברה בנושא )כיפה טעונה גניזה? מה דין · אינדקס פריטים מה טעון גניזה ומה ניתן למחזר מפית לחלות?( )האם מותר לכתוב חלק · קיצור הלכות כיצד ניתן לפרסם ללא חשש גניזה מפסוק / תפילה / פיוט? איך מכינים שכפול חול עם פסוק מבלי שיהיה טעון גניזה?( קיצור ההלכות קיים בגירסא לכלל הציבור, ובגירסא מיוחדת לצוותי הוראה. מפרסמים? גרפיקאי/ת? צוותי הוראה? ניתן לשלוח שאלות וחומרים לביקורת מגניזה, ללא עלות! את החומר יש לשלוח ל'ועד ההלכה לענייני גניזה': gnizagniza gmail.com דוא"ל | 02-6247814 ' טל מדי יום ביומו, עדיין מושלכים לאשפה בביזיון שאין כדוגמתו, כמויות של כתבי קודש, כשחלקם מגיע למיחזור ולייצור נייר ביתי מתכלה, כמו טישיו ונייר טואלט! כל אחד יכול להיות שותף בכבוד שמים, ולמנוע את ביזיון הקודש כיצד?

2023 ועדכנו פרטים למדריך תשפ"ג - 2KESHER@GMAIL.COM או באימייל: 03-6775111 חייגו ניתן לצפות במהדורה הדיגיטלית של המדריך האחרון באתר: KKESHER.CO.IL לא מופיע? הפרטיםשגויים? פתרונות מעשיים לאתגרים חינוכיים, חברתיים, דידקטיים ורגשיים ע"י מיטב המומחים infotushia@gmail.com

היא אחוזה שוויצרית פסטורלית forhamor אחוזת ומלכותית בעיצוב אריסטוקרטי וסטייל עשיר במיוחד לנופש מושלם בצפת - בארץ ישראל. האחוזה נמצאת במרומי הר כנען בצפת וכוללת וילה לולים 5 + מיטות 35 חדרי שינה 14 מ"ר, 500 חלומית מטר, 200 חדרי שירותים ורחצה, סלון ומטבח גדול 7 מטר עם עצי פרי, פרחים, 2.000 וחצר גינה בוטנית מדשאות, פינות ישיבה מוצלות, נדנדות, טרמפולינות מ׳ 4 מ׳ על 7 ערסלים וכו' בריכה חמה סגורה וצנועה מ׳, 1.5 עומק בית כנסת סמוכים למתחם במרחק דקה הליכה ומקווה, תחבורה ציבורית ארצית ובין עירונית , מרכז מסחרי עם נוף מדהים הנפרס מציון ר' שמעון באתרא קדישא מירון ועד הרי הגולן וים הכנרת בטבריה. אחוזת נופש שוויצרית בעיה״ק צפת בס״ד להזמנות ותיאום ביקור forhamor@gmail.com

עדות נאמנה ממרן הגרי"ש קניבסקי שליט"א, בנו יקירו וחביבו של רשכבה"ג מרן שליט"א רשכבה”ג מרן שה"ת רבנו הגר”ח קניבסקי שליט”א: "התורם סכום שיש בו ממש לקרן והסירותי מחלה מקרבך שע"י קופת העיר, יזכה מידה כנגד מידה שלא יחלה ולא יהיו חולים בביתו" 1800-39-47-47 אאמו"ר שליט"א מרן שה"ת אמר שכל התורם סכום שיש בו ממש לקרן והסירותי מחלה מקרבך שע"י קופת העיר, יזכה מידה כנגד מידה שלא יחלה ולא יהיו חולים בביתו הכו"ח לכבוד המצוה הגדולה יצחק שאול בן מרן רשכבה"ג שה"ת הגאון הגר"ח קניבסקי שליט"א עדות נאמנה ממרן הגרי"ש קניבסקי שליט"א, בנו יקירו וחביבו של רשכבה"ג מרן שליט"א - והסירותי מחלה מקרבך 9000 בתרומתכם נא לציין עבור קרן צילום: דוד זר

הצטרף עכשיו הלקוח הבא שלך מחכה מעבר לקו גם באתר ובאפליקציה המדריך החרדי, מביא אותך ליותר לקוחות ביותר ערוצים! מאות אלפי עסקים כבר כאן

אתרוג. בטוח עםאחריות חברת אתרוג - הסינון האיכותי ביותר בהשגחת וועדת הפיקוח שע״י בד״ץ בני ברק צ בני ברק י בד בהשגחת וועדת הפיקוח שע סינון איכותי מן המדרגה הראשונה... ״ ״ 1-800-222-238

חטיבת ההשמה חטיבת הלימודים חטיבת הקידום 03-7707300 hechven-bb.co.il כל הכלים לתעסוקה, לימודים וקידום. חטיבת ההשמה חטיבת הקידום חטיבת הלימודים , בני ברק 31 רח׳ הירדן 03-7707300 w w w . h e c h v e n - b b . c o . i l

להשיג ברשתות השיווק ובנקודות המכירה המובחרות

האיחוד הבית של בן ישיבה 08-313-2000 קו האיחוד לבני הישיבות 0733-83-82-80 ייעוץ, הנחיית הורים ושיבוץ ישיבות להורים, רכזים ובני ישיבה • ע"י אנשי חינוך אופקים • אחיסמך • אלעד • אשדוד • אשקלון • בת ים • בית שמש • ביתר עילית • בני ברק • גבעת זאב • זכרון יעקב • חיפה • חדרה • טבריה • טלז סטון • ירוחם • ירושלים • כרמיאל • מודיעין עילית • נתיבות • נתניה • רכסים • תל ציון

איך זה עובד? באופן קל, מהיר וחד פעמי רכב למיקום ולשעה שבוחרים באמצעות הקשת קוד סודי נרשמים מזמינים נוסעים 3 1 2 סיטי רכבשיתופי הצטרפו ללא התחייבות: באפליקציה: www.citycar.co.il בטלפון: באתר: *2319 )גם למוגנים( יש פתרון חכם לכל מצב! אחד מבני הזוג לקח את הרכב? משתמש ברכב לעיתים רחוקות? נסיעה דחופה באמצע הלילה? הרכב תקוע במוסך? השכרה שעתית ויומית שירות עצמי שעות 24 ביממה

03-6775116 // 03-677-5111 2KESHER@GMAIL.COM KKESHER.CO.IL 2023-

2022 - תשפ"ב אין המו"ל אחראים לתוכן המודעות ולכל המידע המופיע במדריך ואנו מתנצלים על כל שגיאה. להערות, הארות ועדכוני מידע ניתן לפנות בכתב ל: 2kesher@gmail.com או בכתובתמייל: 03-6775116 : ב"ב, טלפקס 29 "קשר כשר", רח' עזרא כל הזכויות שמורות למדריך החרדי "קשר כשר בע"מ" אין לצלם להעתיק, להקליד, להוציא לאור, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לדוור ולפרסםשוםחלקמהמדריך ללא יוצאמן הכלל, לכל מטרהשהיא ובכל דרךשהיא ללא אישור בכתב מהמו"ל. המדריך מופץ לצורך איתור מידע ופרטים ולשימושאישי בלבד, כלשימושמסחרי או אחר, בספר או בחלק ממנו, או במידע אסור ע"פ דין תורה ולהבדיל, ע"פ החוקהבינלאומי. מדריך זה עבר ביקורתשל: 'משמרת הקודש והחינוך' ו'ועד ההלכה לעניני גניזה' ךוניחהו שדוקה תרמשמ שע“י בתי דין צדק דק“ק בני ברק רושיאב תושבים כתובות ומס' טלפון של תושבי העיר מטיילים בצפון מידע למטיילים ונופשים בצפון דפי עסקים כתובות ומס' טלפון של עסקיםמובילים דפי מידע כל המידע הדרוש לתושבי העיר דפי מידע עירוני מוקדי חרום ומידע עירוני

בסייעתאדשמיאאנו גאיםלהציגבפניכםזוהשנההשביעיתאתהתוצרהמושקעוהמושלם-קשרכשר-מדריך הטלפוניםשלבני ברק.שהשנה-תופיעמהדורתו השביעית-מתוךביטחוןשבס"דתפיקו ממנו אתהמיטב. ’- מדריך קשר כשרלאור ההצלחה, בס”ד, בשנים החולפות, מוגשת לכם בזאת מהדורה נוספת ומורחבת של ‘ טלפוניםמוקפד ועדכני- הזוכה לברכתםשל גדולי הרבניםמכל החוגים והעדות בעיר התורה והחסידותבני ברק. , הדבר מחייב אותנו לעשות מאמץ מעבר למקובל כשרות אתשמנו ב קשרנו’- כשמו כן הוא. מאחר וקשר כשר‘ על מנת שתקבלו בס”ד מדריך בדוק ומסונן מתכנים שאינם ראויים לציבור תושבי העיר. כמו כן, זכינו לאישורה של “משמרת הקודש והחינוך” ולפיקוחשל “וועד ההלכה לענייני גניזה”. במדריך תמצאו אתמאגרי המידע העדכניים ביותר, מודפסים בצורה ברורה ונעימה לעין. כמידי שנה, משאבים כאשר שיתוף הפעולה מצדכם תרם לכך רבים הושקעו, על מנת להביא לידכם, מדריך מעודכן ככל האפשר, רבות, כמו”כ, עשינו מאמצים כבירים לאמת נתונים בעזרת מאגרי מידע שונים, וזאת בכדי להבטיח שתחזיקו בידכם את המהדורה העדכנית ביותר עם הידע המדויק והמושלם ביותר, אנו משוכנעים בכך, שאתם מקבלים לידכםאתספרהטלפוניםהעדכני והמדויקביותר. תושבי בני ברק, כ”י, את המידע 207.000 , כמו”כ, תשומת לב רבה הושקעה במאמץ למפות ולהביא בפניכם העירוני והקהילתי המדויק ביותר הכולל בתוכו, רשימה מורחבת ומפורטתשל הרבנים, בתי הכנסת, הגמ”חים, מוסדות החינוך, גני הילדים ומידע עירוני מורחב, תוך בדיקה קפדנית, בכדי שתוכלו ליהנות ממידע אמין, שימושי ועדכני ביותר. גם השנה ממשיך לעורר עניין בקרב תושבי בני ברק, נספח התיירות של ‘קשר כשר’, מטיילים בצפון ששמחים להתעדכן באפשרויות הטיולים והנופש הקיימים בצפון. במסגרת כך, דאגנו לנפות בעבורכם אפשרויות לינה וצימרים מומלצים באזורי נופש שונים ברחבי הארץ וכן מסלולי הליכה אטרקטיביים, פארקים, אתרים, שיט ופעילויות מים המותאמים למשפחה החרדית. כל זאת בשיתוף “חצר מונטיפיורי” מרכז נופש צפתי המרכז מידע על אתריםמומלצים באזור לתועלת הבאים להתארח בעיר. לנוחיותכם, צורפה רשימת שירותים חיוניים כמו: מפות העיר, לוח זמני היום וזמני הפעילות של כל החופים הנפרדים ברחבי הארץ, כמו”כ לרשותכם רשימה מסודרת ומאירת עיניים ובה מיפוי של כל מספרי תחנות האוטובוסים בעיר, על מנתשתוכלו להתעדכן בזמן אמת בזמני הגעת קווי האוטובוס השונים וכן רשימת גופים מרכזייםאליהםחשוב לפנות במקרהשל גניבה או אובדן של חפצים ומסמכיםחשובים נוספים. כמידי שנה, לבקשת תושבי מודיעין עילית, שרבים מהם יוצאי עירנו, ריכזנו את רשימת מספרי הטלפונים של המחלקות השונות בעירייתמודיעין עילית. עם צאתנו לדרך, איחולנו למאות בעלי העסקים שבחרו גם השנה להצטרף להצלחה ולפרסם את שירותיהם מעל דפי מדריך חדשני ומתקדם זה, כאשר אנו שמחים לראות את הגידול המבורך והניכר מידי שנה בהיקף הפרסוםשלהעסקיםהשוניםבבני ברק, דברהמעיד יותרמכלשזהו המדריךשלתושבי העיר! אנו תפילהשהמדריך המושקעשבידיכם ימלא אתמטרתו וישמשאתכם בנוחות וביעילות. בברכה מערכת“קשרכשר” דבר המערכת 2022 - תשפ"ב

דבר ראשהעירהרבאברהםרובינשטיין זכתה עירנו, עיר של חכמים וסופרים, לקשור חומר ברוח. דפדוף קל במדור הגמחי"ם מגלה עולם נפלא של חסד ונתינה שאין לה אח ורע. עשרות תחומי 'חומר' שהפכו לתעשייה של לב ונשמה. של קשר מופלא בין איש לרעהו – קשר של קיימא לשעה ששכרה עדי עד. כמה מתאימה ערבות הדדית זו לעירנו בה חיי החולין מהווים 'קמח לתורה', בה השגרה הצפופה של ימי החול מפנה את מקומה למלכות קדושת השבת. ללא כל ספק, בני ברק היא עולם מלא. זכתה עיר התורה והחסידות להיות בירת היהדות החרדית בארץ הקודש. עם למעלה נפש כ"י, כאשר ריבוי הגוונים הסגנונות והקהילות רחב ומגוון, כשאנו 218,000- מ נהנים מקשר אמיץ ופורה הרואה את צרכי הקהילות ככלל וכפרט, קשר הרואה את צרכי הדור הצעיר, את אתגרי העתיד ואת חזון העיר ועתידה. קשר של עיר אך בראש ובראשונה, חתירה לקשר אישי של הקשבה ושירות למען כל אחד מתושבי העיר, במכלול השירותים והאתגרים. כך פעלנו במשך השנה החולפת במנעד תחומי העשייה, מבינוי מוסדות החינוך בעיר והעצמתם למען כל תלמיד ותלמידה, כך בשדרוג וחידוש גינות משחקים ברחבי העיר, במנעד רחב של תכניות לבני הישיבות ולכלל תלמידי העיר, בבניית עתיד פורץ דרך בצפון העיר ובחשיבה המציבה את השירות במרכז. הדרך ארוכה, ואנו כאן בקשר ישיר ורציף גם באמצעות מדריך ייעודי זה המציע את כלל דרכי יצירתקשר עםאגפי העירייה ויחידותיה, מערכי השירות לתושב, צוות לשכת ראש העיר ונבחרי הציבור הפועלים למענכם ובשליחותכם. אני מברך את יוזמי המדריך הייחודי "קשר כשר" – שהשכילו להנגיש את המידע הנרחב והמגוון ביותר לתושבי העיר בתצורהחדשנית ומאירתעיניים, לצד מלא המידע העירוני במכלול התחומים המאפיינים את העיר ואופייה הייחודי שאין כמוהו בתבל. חזקו ואמצו בקשר של נתינה וערבות הדדית, למען כולנו! שלכם, אברהםרובינשטיין ראשהעיר קשרשלקיימא!

26 אינדקס רחובות 3,4/ אבוחצירא ישראל, הרב ........................ד 4/ אבטליון .........................................................ו 4,5/ אביי ורבא (שד') ......................................ז 7/ אביעד...........................................................ב 4,5/ אבן גבירול................................................ה 4/ אבן עזרא ....................................................ה 4,5/ אבן שפרוט ..............................................ה 7/ אבני נזר ....................................................... .ו 4-7/ אברבנאל, דון יצחק............................. .ג 6/ אברהם בנימין............................................ .ג 5/ אברמסקי, הרב ..........................................ב 3,4/ אדמו"רי אלכסנדר(מימון) .....................ו 8/ אדמו"רי שאץ (מרכז בעלי המלאכה). .ט 6,7/ אהבתשלום ...........................................ט 6/ אהרונוביץ' (השומר)..............................ד-ו 4/ אהרונסון, הרב ...........................................ח 7/ אונקלוס (ס') ............................................ .ה 6/ אוסישקין...................................................ג,ד 5,6/ אור החיים.................................................ז 5/ אורחות צדיקים (בורוכוב).........................ג 8/ אורליאן ......................................................... .י 5/ אז"ר (ס') .....................................................ה 2/ אחיה השילוני ............................................. .ו 4/ אחיעזר..........................................................ו 6/ איינשטיין (שד')......................................... .ג 5/ אלון יגאל, השר........................................ב,ג 5/ אלחריזי ........................................................ה 6/ אליהו הנביא................................................ .ו 6/ אלישע.......................................................... .ו 6/ אלקבץ לוי יצחק, רבי ................................ד 7/ אלקלעי, הרב............................................ .ה 5/ אלשיך ...........................................................ז 3-7/ אם המושבות (דרך) ........................א,ב 6/ אמרי ברוך.................................................ט,י 7/ אמרי חיים.................................................ט,י 4/ אנילביץ מרדכי .......................................ז,ח 3,4/ אסתר המלכה........................................ח 3/ אפשטיין פנחס............................................ז 3/ אצ"ל .............................................................ד 5/ ארבע הבנות (כיכר)................................ .ט 7,8/ אשל אברהם .........................................ו,ז 7/ באר מים חיים............................................. .ו 5/ בארון אשר קלמן, הרב...............................ז 4/ בארי .............................................................ט 3,4/ בגין מנחם............................................ד,ה 4/ בגנו משה.................................................... .ז 5/ בורוכוב דב ...................................................ד 5/ ביאליק.......................................................ג,ד 5/ ביל"ו ..........................................................ד,ה 7/ ביריה (ס').................................................... .י 8/ בירנבוים נתן, ד"ר....................................ט,י 6/ בית הלל........................................................ז 1,2/ בית חורון ................................................. .ד 6/ בית יוסף.......................................................ד 6/ ביתשמאי .....................................................ז 5/ בלוי משה, הרב.............................................ו 4/ במברגר, הרב (ס') .................................ה,ו 1,2/ בן גוריון דוד (דרך) .............................. .ד-ו 7,8/ בן דוד אברהם.........................................ח 7/ בן זומא ....................................................... .ה 3,4/ בן יוסף שלמה.........................................ד 7/ בן יעקב, הרב ............................................ .ח 6/ בן נריה ברוך .............................................. .ה 2,3/ בן סירא שמעון ..........................................ו 7/ בן עזאי........................................................ .ה 3,4/ בן פתחיה............................................. .ה,ו 5/ בעל התניא................................................ .ח 5/ בעל שם טוב.................................................ו 6,7/ בר אילן מאיר, הרב.............................ד,ה 7/ בר יוחאי...................................................... .ח 2/ בר כוכבא .................................................ד,ה 4,5/ ברוט, הרב................................................ד 6,7/ ברויאר, ד"ר..............................................ד 6/ ברוריה (ס') ............................................... .ה 6/ ברנדשטטר............................................ .ז,ח 5/ גאוני בריסק............................................... .ח 7,8/ גבורי ישראל .............................................ז 6,7/ גבעת פנחס............................................ט 4/ גוטליב..........................................................ח 7/ גוטמכר אליהו, הרב................................. .ה 4/ גולד זאב, הרב ...........................................ח 5/ גולומב אליהו............................................. .ט 5/ גורדון א.ד. .................................................. .ט 6/ גניחובסקי שלמה ......................................ב 3/ גרונר דב...................................................ד,ה 5/ גרוסברד צבי שרגא .............................ח,ט 6,7/ גרינברג יעקב..........................................ב 4/ גרשטנקורן יצחק (שד').......................ז,ח 6/ דבורה הנביאה.......................................... .ח 3/ דוד המלך .....................................................ז 7/ דון יוסף הנשיא.............................................ז 5/ דונולו...............................................................ו 6,7/ דמשק אליעזר.................................... .ט,י 3,4/ דנגור, הרב................................................ג 3,4/ דניאל........................................................ח 5/ דסלר, הרב...................................................ז 5/ דקר............................................................. .ח 4/ האדמו"ר מבלז.........................................ו,ז 6/ האדמו"ר מגור ......................................... .ו,ז 7/ האדמו"ר מויזניץ (שד').........................ט,י 7/ האדמו"ר מוישוי ........................................ .ט 6/ האדמו"ר מטאלנא (שד')........................ .י 6/ האדמו"ר מצאנז .........................................ז 8/ האדמו"ר מקוצק.....................................ט,י 7/ האדמו"ר מראדזימין............................... .ו,ז 3,4/ האדמו"ר מרוז'ין ......................................ז 6/ האדמו"ר רבי חיים מרדכי מנדבורנא... .ט 5/ האדמו"רים מספינקא................................ו 6/ האחד עשר (כ').........................................ב 6/ האחים מאיר (כ') ......................................ב 7/ האי גאון, רב................................................. .י 5/ האר"י .............................................................ז 3/ הבנים............................................................ז 3/ הבנים (ס')...................................................ז 7/ הגליל........................................................... .ג 4/ הגר"א............................................................ו 7/ הדסים (ס') .............................................ג,ד 5/ ההגנה...........................................................ג 5/ הוז דב........................................................ג,ד 6/ הושע .......................................................... .ה 7,8/ החייל (ס') ..............................................ו,ז 6/ החלוצים..................................................... .ג 2/ החשמונאים ...............................................ד 7/ הילדסהיימר, הרב .....................................ד 5/ הילפרין, הרב................................................ז 5,6/ הירדן.........................................................ד 2-4/ הירקון ...................................................ג,ד 2/ הירש ברוך .................................................. .ג 5/ הירש, הרב שמעון רפאל........................ .ח 5/ הישיבה (כ') .................................................ז 7/ הכהן יצחק מאיר, הרב.............................. .ו 4/ הלוחמים ....................................................ה 4/ המכבים (שדרה) ................................. .ג,ד 8/ המכללה...................................................ט,י 7/ המר זבולון (תורה ועבודה) .................... .ה 6/ הנגב ............................................................ .ג 5/ הנצי"ב (שד')............................................ .ט 8/ הנשיא הראשון (דרך)........................ .ד-ח 5/ העליה השנייה............................................ה 6,7/ הפלוגה הדתית (שד')..........................ה 3,4/ הקישון ...................................................ב,ג 3/ הראשונים ...................................................ה 3,4/ הר הבית (ס')...................................... .ה,ו 4/ הר נבו (ס') ...............................................ה,ו 7,8/ הר סיני .....................................................ט 4/ הרי גולן .................................................... .ב,ג 5/ הרלינג צבי................................................ב,ג 2,3/ הרצוג, הרב................................................ו 5/ הרצל .........................................................ג,ד 6/ השלושה.................................................... .ה 5/ השניים.........................................................ד 7/ השיריונאים ................................................. .ו 5/ השל"ה..........................................................ז 2,3/ התנאים ....................................................ז 7/ התעשייה (כ') .......................................... .ח 3/ וגמן, הרב......................................................ה 4/ וולפסון ......................................................... .ז 5/ וילקומירר, הרב............................................ז 4/ וינברג שמואל (קפלן) ...........................ז,ח 6/ וינרב שמואל .............................................. .ג 5/ וסרמן אלחנן, הרב ................................ .ז,ח 7,8/ ועד ארבע ארצות (גני גד)....................ד 6/ ורנר, הרב................................................ .ז,ח 2-7/ ז'בוטינסקי (דרך) .............................ד,ה 8/ זוננפלד, הרב...............................................ז 5,6/ זכריה ..........................................................ו 8/ זמבא מנחם, הרב ......................................ז 2,3/ זרובבל..................................................... .ד 5,6/ חבקוק....................................................ה,ו 3/ חברון..............................................................ז 5,6/ חגי.............................................................ה 7/ חדד שאול, הרב ........................................ .ג 5,6/ חובת הלבבות........................................ .ב 4,5/ חולדה הנביאה..................................... .ט 6/ חזון אי"ש....................................................ו-י 5/ חטיבת אלכסנדרוני ...................................ג 5,6/ חיד"א....................................................ד,ה 6/ חידושי הרי"ם.........................................ח,ט 3/ חיים יוסף, הרב...........................................ד 5/ חנקין.............................................................ד 5/ חפץ חיים......................................................ז 2/ חרל"פ, הרב.................................................ז 3/ חרמון (ס') ....................................................ג 5/ חשב סופר...................................................ה 3/ חת"ם סופר...................................................ו 2/ טבריה........................................................... .ו 7/ טולידנו, הרב ............................................... .ו 5/ טייב חי, הרב.................................................ג 7/ טכורש כתריאל, הרב ................................ .י

27 אינדקס רחובות 7,6/ טל חיים......................................................י 5/ טרומפלדור................................................. .ג 4/ יבנה (ס') .................................................... .ז 5/ יברוב משה, הרב ........................................ז 4/ יגאל.............................................................. .ז 4/ יהודה הלוי, רבי ............................................ו 4/ יהודית..........................................................ט 2/ יהושע בן נון ............................................... .ה 5,6/ יואל............................................................ה 6/ יונה הנביא.................................................... .ו 3/ יונתן בן שאול...............................................ד 6/ יוסף משה (ס') ........................................ .ו,ז 3/ יחזקאל הנביא..............................................ו 7/ יעב"ץ, הרב................................................ .ה 5/ יעל............................................................ח,ט 5/ יפה בצלאל................................................ .ט 3,4/ ירושלים................................................. .ו,ז 3/ ירמיהו הנביא.................................................ו 6,7/ ישמח משה ..............................................ז 3/ ישעיהו הנביא................................................ו 3/ ישראל מסלנט, הרב ............................. .ה,ו 7/ כהן שלמה, הרב..........................................ז 7,8/ כהנמן, הרב ........................................ .ו-ט 4,5/ כפר עציון (שד') ......................................ז 6/ לוי יצחק מברדיטשוב, הרב......................ד 5/ לוין אריה, הרב (שד') .............................ב,ג 7/ לוין מריישא, הרב.......................................ד 3,4/ לח"י...........................................................א 3/ ליפשיץ (ס') ................................................ד 5/ לנדא יעקב, הרב ...................................... .ח 6,7/ לנדאו חיים, השר................................ג,ד 2,3/ מבצע קדש ..........................................ב,ג 5/ מברטנורא (כיכר) .......................................ז 6,5/ מברטנורא עובדיה, הרב........................ז 4,5/ מהר"ל ................................................... .ו,ז 5/ מהרש"ל....................................................... .ו 4/ מוהליבר, הרב............................................ח 7/ מחזיקי הדת.............................................. .ח 4/ מחלוף דוד, הרב....................................... .ד 6/ מיודסר, הרב ..............................................ח 4/ מיימון יהודה לייב, הרב ...............................ו 6/ מיכה ............................................................. .ו 3/ מינץ, השר ...................................................ה 2/ מירון .............................................................. .ו 6/ מלאכי ........................................................... .ו 7/ מלצר, הרב ...................................................ז 2,3/ מנחם .........................................................ו 5/ מנצור בן שמעון, הרב ................................ב 5/ מנשה (ס') .................................................. .ו 5/ מעיינה של תורה.........................................ז 5/ מעלות הדף היומי ...................................... .ו 5/ מעלות מאיר ................................................ז 5/ מעלות מילשטיין זלמן.......................... .ז,ח 4/ מעלות מרגלית בן ישי ..............................ח 5/ מפרץ שלמה ..............................................ד 2/ מצדה...................................................... .ד,ה 6/ מצליח (מאזוז), הרב............................ .ב,ג 3/ מקובר (כיכר) ..............................................ז 5/ מרים הנביאה ........................................... .ח 7/ משה אריה (פרידמן)............................... .ה 7,8/ מתתיהו (וינוקור).................................. .ח 6/ נויפלד אלימלך, הרב............................ .ב,ג 7/ נועם אלימלך, הרב.................................ה,ו 5/ נורדאו ........................................................ג,ד 6/ נורוק, הרב .............................................. .ב,ג 6,7/ נחום............................................................ו 6/ נחמיה..........................................................ח 6,7/ נחמן מברסלב, רבי ........................... .ז,ח 8/ נחשוני יהודה ...........................................ט,י 7/ נידוני בגדד.................................................. .ג 2/ ניל"י (ס')......................................................ד 7/ ניסים יצחק, הרב ..................................... .ט 4/ ניסנבוים, הרב............................................ח 2/ נתן הנביא .................................................... .ו 3/ סומך, הרב....................................................ג 4,5/ סוקולוב .................................................ד-ו 7/ סורוצקין, הרב ............................................. .ו 7,8/ סירוקה שמעון (שד') ..............................ו 5/ סירקין ......................................................... .ה 4/ סנש חנה ....................................................ט 5/ סעדיה גאון, הרב................................... .ז,ח 4/ עבודת ישראל............................................ .ז 4/ עובדיה.........................................................ח 7/ עוזיאל, הרב ............................................ח-י 6,7/ עזרא....................................................ח,ט 8/ עזרא עטיה, הרב..................................... .ו,ז 2/ עלי הכהן ...................................................ה,ו 6/ עמוס............................................................. .ו 3/ עמי .................................................................ז 4/ עמיאל, הרב ...............................................ח 4/ עמק יזרעאל .......................................... .ב,ג 7,8/ עמרם גאון, רב..........................................י 8/ פארדו משה הרב ..................................... .ה 5/ פדרמן אליקים ודוז'יה...............................ב 7/ פוברסקי הרב ............................................. .ו 2,3/ פוקס דב אהרון ........................................ז 2/ פורצי כלא עכו.............................................ד 6/ פלדמן משה זאב, הרב ........................... .ה 6/ פלמ"ח..................................................... .ג,ד 4/ פנקס דוד....................................................ח 8/ פרישוואסר יהושכ (כיכר)......................... .ו 3/ פרל חיים .....................................................ה 3/ פתאיה, הרב.............................................ג,ד 5/ צייטלין...........................................................ד 6,7/ צירלסון, הרב...........................................ד 6,7/ צמח צדיק.............................................. .ט 6/ צפניה ........................................................... .ו 2/ צפת .............................................................. .ו 4/ קאליש, הרב.................................................ו 7/ קדושי גורליץ............................................. .ה 7/ קדושי לוב (שד') ........................................ד 6,7/ קדושת יום טוב........................................ז 7/ קהילות יעקב ...........................................ט,י 6/ קובלסקי, הרב ............................................ב 5/ קוטלר, הרב................................................. .ו 2,3/ קוק, הרב.................................................ו,ז 8/ קושניר משה..............................................ט 8/ קיבוץ גלויות................................................ט 7/ קלישר, הרב ................................................ד 6/ קלמר (רחבה)............................................ב 5/ קפלנסקי ................................................... .ט 5/ ראב"ד........................................................ .ו,ז 7/ ראט משולם, הרב .................................... .ג 6/ רב אמי .....................................................ח,ט 6/ רב אסי ........................................................ .ט 7/ רב אשי ....................................................... .ח 5/ רבי אבא (גרוסברד) ...................................ז 3/ רבי אליעזר ....................................................ו 7/ רבי חייא...................................................... .ה 3,4/ רבי טרפון (שד') ..................................... .ו 4/ רבי יהודה הנשיא...................................ח,ט 3,4/ רבי יהושע ............................................. .ו,ז 8/ רבי יוחנן הסנדלר ......................................ט 3/ רבי יוסי............................................................ו 5,6/ רבי יצחק נפחא ......................................ה 7,8/ רבי ישמעאל.......................................... .ח 6/ רבי מאיר .................................................... .ה 3-6/ רבי עקיבא ............................................ה,ו 7/ רבינא .......................................................... .ח 8/ רבינוב, הרב ................................................. .ו 8/ רבינוביץ, הרב.............................................. .י 7/ רבן גמליאל................................................ .ה 4,5/ רבן יוחנן בן זכאי ................................. .ז,ח 3/ רבנו אשר ................................................. .ה,ו 5/ רבנו בחיי ...................................................... .ו 5,6/ רבנו תם .....................................................ו 5/ רד"ק ........................................................... .ה 6,7/ רוזובסקי, הרב...........................................ו 7/ רוזנהיים יעקב, רבי .................................ה,ו 3/ רזיאל דוד (שד').........................................ד 3/ רחביה (ברמן) (ס')....................................ה 3/ רחל (ס') .......................................................ז 6/ רייך אריה......................................................ד 6/ ריינס, הרב ................................................. .ה 7/ רימון צבי, הרב............................................. .י 4/ רלב"ג.............................................................ו 4/ רמב"ם...........................................................ו 6/ רמב"ן (שד')............................................ז,ח 5/ רמז דוד (שדרה)...................................... .ט 4/ רמח"ל ......................................................... .ז 6/ רשב"ם ........................................................ח 5/ רש"י ...............................................................ז 7/ שאול המלך............................................... .ח 4/ שבזי, הרב...................................................ה 4/ שבטי ישראל..............................................ה 5/ שדה יצחק................................................. .ט 4/ שד"ל (ס') .................................................. .ז 7/ שח"ל ............................................................ד 5/ שטרסר, הרב .............................................. .ו 5/ ש"ך, הרב ..................................................ד-ו 5/ שלוםשלום, הרב (סמטה)..................... .ו 4/ שלוש השעות........................................ .ב,ג 7/ שלמה המלך ......................................... .ז,ח 2,3/ שמואל הנביא.......................................ה,ו 4/ שמחוני אסף (אלוף)................................ט 3/ שמידמן יצחק, הרב ....................................ז 5/ שמעון בן שטח.......................................... .ח 7/ שמעון הצדיק...........................................ה,ו 4/ שמעיה ........................................................ה 3/ שמש דוד, הרב...........................................ד 7/ שמשון הגיבור ..............................................ז 3/ שניר (ס') ......................................................ג 5/ שפת אמת................................................... .ו 6/ שפירא, הרב................................................ד 3/ שר אייזיק, הרב...........................................ה 1-3/ ששת הימים (דרך) .......................... .ג,ד 3/ תורה ומנוחה...............................................א 7/ תורת חיים ................................................. .ט 4/ תרפ"ד (שד').........................................ד,ה

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=