קשר כשר - תשפ"ב 2022

דרך אמונה החדש מהדורה מנוקדת ומאירת עיניים בתוספת ביאורים, תשובות והוראות מספרי רשכבה"ג מרן שה"ת הגר"ח קניבסקי שליט"א בדברים הנידונים בדרך אמונה, וכן דברים המעשיים שהתחדשו בכל עניני השמיטה, בס"ד דבר בעיתו מה טוב ספרי מכון 'שיח אמונה' במהדורות מיוחדות ל<רגל< שנת השמיטה שיח אמונה על רמב"ם הלכות שמיטה ויובל עם ביאורו של הגאון הגדול ר' יצחק שאול קניבסקי שליט"א מלוקט מספר דרך אמונה ספר קיצור דיני שביעית .הלכות פסוקות מתוך דרך אמונה. בשפה ברורה ובהירה 1 .הוראות והנהגות מרן החזו“א בעניני שביעית שנכתבו 2 ע“י רשכבה"ג מרן שה"ת הגר"ח קניבסקי שליט“א .מכתבים מרשכבה"ג מרן שה"ת הגר"ח קניבסקי 3 שליט"א בעניני שנת השמיטה .מכתבים מגדו“י בעניני השמיטה 4 .מפתח ערכים מפורט 5 קיצור דיני שביעית ”בני הישיבות“ מהדורה מיוחדת לבני הישיבות הכוללת .מדור ההלכות כנ“ל 1 .מפתח ערכים מפורט 2 קיצור דיני שביעית לתלמידים מהדורה מיוחדת לתלמידי התתי“ם כיתות גבוהות כולל את מדור הלכות פסוקות מתוך דרך אמונה ערוך בשפה וצורה מיוחדת בעבור לימוד התלמידים se3077700@gmail.com 03-307-7700 : להזמנות ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות , משפחת לנדו - 7/8 משפחת יונגר - שמעון בן שטח אלעד: 14 , משפחת כהן - שעורה 1 דירה 1604 מפשחת שורץ - יהלום אופקים: ובמוקדי המכירות: , משפחת פלנר - ישמח 14 משפחת מלאכי - המגיד ממעזריטשביתר עילית: 18/14 משפחת ליפשיץ - ר' מאיר בעל הנס אשדוד: 3 , משפחת שטיינמן - התור 19 רמב"ם , משפחת פוזן 14 משפחת מסבנד - יואל בני ברק: 23 , משפחת אלחדד - נחל איילון 4 , משפחת סיילם - עידו הנביא 11 משפחת הייזלר - אדלשטייןבית שמש: 4 ישראל , משפחת ברקוביץ - גניחובסקי 44 , משפחת פרוכטר - אברבנאל 11 , משפחת מן - עוזיאל 3 , משפחת שטיינהרטר - אלחריזי 2 , משפחת דנציגר - רוזנהיים 1 - אשל אברהם 14 , משפחת רוזנברג - ר' עקיבא 13 משפחת בוים - יהודה הנשיאברכפלד: 29 , משפחת אטלן - הרב קוק 4 , משפחת כהן - דוד המלך 47 , משפחת קוליץ - יהודה הנשיא 7 , משפחת מרגולין - עזריאל 46 , משפחת שעיו - הפסגה 2 משפחת סטפנסקי - קויפמן ירושלים: 749/9 משפחת מאיר - ההגנה ירוחם: 15 משפחת דינר - דרך מרןטבריה: , משפחת רוזנטל - אשר 4/2 , משפחת ריינהולד - הרשלר 18/24 ג', משפחת זילבר - צפרירים 116 , משפחת פרידמן - סנהדריה המורחבת 5 , משפחת יעקובסון - סורוצקין 1 משפחת מודיעין עילית: ,6 משפחת ברוידא - שבט גד לוד-אחיסמך: 30 משפחת פרלמן - הפרחים כרמיאל: כניסה ז' 57 ' ד 102 . משפחת כהן - ארץ חפץ 14 גולאק נתניה: 11/1 משפחת קוזניץ - נחלת שלמה נתיבות: 21 , משפחת שטיגל - מסילת יוסף 3 , משפחת שפירא - הריטב"א 29 , משפחת גוטליב - הרב אלישיב 9 שוב - נתיה"מ רחובות: 44/4 משפחת נאירנר - לוחמי הגטאות צפת: 5 משפחת שטיגל - מנדלסון פתח תקוה: כניסה ב' 5 משפחת באואר - עורבניעפולה: 4 משפחת פאר - ויסבורג 34 משפחת עמר - אהבת אמת תל ציון: כ"ב ק"ג 4 משפחת שטיימן - הורדים רכסים: 37/5 משפחת כהן - עזרא כב‰"‚ ˘ ספרי מרן ר ˙ מכון ל‰‡„ר ליט"‡ ˘ י ˜ ניבס ˜ ‰‚ר"ח 03-30-777-00 לפתיחת מוקד שיח אמונה בביתכם/בביה"כ האזורי נא לפנות לטל' המכון 03-308-5000 הטלמסר של שיח אמונה לשנת השמיטה: שיעורים של הגאון הגדול ר' יצחק שאול קניבסקי שליט"א, הזמנת ספרים, ותוכניות הלימוד: נשיח בחוקך, בני ישראל, וישיבה על קברו מהדורה רגילה מהדורת כיס

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=