קשר כשר - תשפ"ב 2022

שפונ - םיילענ 186 נ 052-3517710.............. שירותי נוטריון בשירותמיידי אמיר מורשתי, 5324499.......................................... גבעתשמואל 7 גושעציון אסידון, 052-5644747 ,6183060.......................9 נידוני בגדד אסף מ כהן, שמואל מ. אראלי, עו"ד ונוטריון מקרקעין, עזבונות, ירושות. 050-5323309, 03-6182637............................. בני ברק ,76 רבי עקיבא 053-4806070 ,6190321....... 10 דיכובסקי הרב יעקב, צייטלין 6767021........................ 14 אשלאברהם וגה דורית עו"ד ונוטריון, 5799688............................................. 164 ר' עקיבא ויטשנר ישראל, נוטריון, בוררות, גישור, עו"ד רון זוהר, גירושין, ייצוג בבי"ד, חוזים, הסכמים, צוואות 052-2400052 ........................................ אפשרות הגעה לבית הלקוח ראה מודעתנו בסיווג עורכי דין 6163196.......................................................64 חזון איש טולדנו משה, 6196664...................121 ר' עקיבא ליפא לזנובסקי עו"ד ונוטריון, ראה מודעתנו בסיווג עורכי דין 6167073. ............................................8 חנהסנש מורגנשטרן משה, עו"ד ונוטריוןנוימן מאיר, חוזים, ירושות, אישורים נוטריונים 050-4114656 ,5797497 ................................................. ב"ב 4 אבני נזר 5780094............................................................................................. : פקס 054-8469079 ,6770635.................................. 18 עוזיאל עוזר רוני, 5783383....................................................56 ר' עקיבא רוזנברג יעקב, 6183323....................................... 11 עזרא רוזנשטרוך משרד עו"ד, 5799077........................................................... 2 ר' עקיבא רחמים גדי, 5782940.......................21 הרבקוק שטרסלר יוסף עו"ד ונוטריון, נופש ראה מדור מטיילים בצפון ניילון ומוצריו 054-8464102................. , גמ"ח לציפוי כסאות בניילון קריסטל 6189382......................................................... 33 הירדן יוסקוביץ משה, 052-7634146..................................................... כיסויי ניילון כיסוי לכל, 6189671........................................................4 יואל קנה פלסט בע"מ, נייר וקרטון 6166111...................................................................... 1 בן גוריון דורמקס, 6764532...................................................... 17 יהודההנשיא מי הנחל, 6196017. .....................................................19 מהרש"ל מן שיווק נייר, ניקוד והגהה ראה עריכה לשונית ניקוי יבשומכבסות 6164195. ............................ 8 ברסלב בניקוי יבש, 1 ' גולד קלין מס 6164195. ................................................................... 8 ברסלב גולדברג, 6166324............................................................16 הרבשך דניאלצ'יק, 6164838...............................................................64 כהנמן דניאלצ'יק, 5794753. ............................................ בפסג' 78 ר' עקיבא דניאלצ'יק, 050-4111299 ,6194791........................................ 23 ירושלים זולדן, 050-4499470.....................12 גבעתפנחס ניקוי יבש, + חייט דוד 6163599.......................................................................2 נחמיה חיש צח, 9199097................................................................. 4 רבי טרפון כבס נא, 053-5799095..................................80 ר' עקיבא מיסטר ניקוי יבש, 6198747....................9 אבוחצירא מכבסה ניקוי יבש אבריקאית, כיכרהישיבה 5 השכרתמפות- ברויאר, דסלר מכבסה, 050-4133399 ����������������������������������������������������������������������������������������������� ......................... 99 ר' עקיבא מכבסטופ- לאנשים שמבינים טופ, 073-3438888 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 5791357............................................. 5 ירושלים מכבסת "מרגליות", 052-5848603........................................... 33 ירושלים מכבסת גור'ג, 6190941................................................................63 ירושלים נקי ויבש, 5799525................... מאחורי גן ורשא 96 ר' עקיבא פריז אקספרס, 6195516.......................................................................27 חזון איש קשת, 5746433.................... 21 בן יעקב ,1 ' רובין ניקוי יבש ומכבסה מס 5745301.................................................................... 27 בן יעקב שלגית, 6244219...............................................................158 ר' עקיבא שלגית, נכסים/תיווך ראה תיווך נעליים 054-4211054............................................. 5 ר' עקיבא ,AEROSOLES 054-8455068 ,054-8475577.................... 3 מהר"ל ,My Shoes 5044737...........................................................99 ר' עקיבא ,SHOES IN 6181539..................... 5 נעלייםנוחותלנשיםר' עקיבא ,turusplus 6780610.......... 8 בר יוחאי א.א.א נעלי אלכסנדר- ניו באלאנס, 6165295 ,5784241......................16 קוטלר אבי מרכז התיקונים, 9292660............................................................. 14 ירושלים אוזפלקס, מקרקעין, אזרחי, צוואות, ירושות ותביעות יצוגיות טלפונים פקס: 03-6163864 / 050-4686935 6166592 86 רחוב ר' עקיבא davidisaakadv@gmail.com מייל: נוטריון ויפוי כח מתמשך עו"ד ונוטריון דוד איזק

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=