קשר כשר - תשפ"ב 2022

יכוניח ץועיי - סמ ץועיי 147 י 054-8590890.................................................... 17 נחמיה מוישיס ווין, 6771116............................................................ 14 שד' ויזניץ מרכז היין, 5708461...........................27 ועדארבעארצות משקאות הגאולה, 5252752...............................................15 ר' עקיבא משקאות השרון, 050-4153097 ,5700827........ 5 הרבשךמשקאות ישראל רוט, 5758265.......................... רמתגן 113 ז'בוטינסקי משקאות רמת גן, 5568316...................................................................... 62 ירושלים פורטו, 5799923.............................................................23 הרבקוק שירת היין, ייעוץחינוכי 1800-800365.....................................................42 חזון איש בשבילך, 054-8596499......................................... גור גישור-יישוב סכסוכים 6196682.................168 ז'בוטינסקי הלל המרכז לקידום למידה, 072-3323064......................... הרב יחיאל ורצברגר הנפש שבכתב, 6161067..............................................................6 רבינו אשר הקשיבה, 052-7634985.....,M.A הרב מלאכי אהרון-יועץ חינוכי מוסמך 050-4122960....... ייעוץ טלפוני בעיניני חינוך והדרכת הורים 052-7600786.......... 9 החלוצים ישיבת עמל התורה הקדושה, 08-9165050........................................................................., מכון ידידיה ,5705555.....68 עזרא מכון נפש הכתב בהנהלת הרב הנדלר, 052-7142431 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 054-8592902............................ מטפל רגשי מוסמך משיבת נפש, 073-2003399......................... , עצה- קו פתוח להורים ומחנכים 5704687.............................................................................. , פאר החינוך שכוי - אבחון וייעוץ רגשי מקצועי מהמומחים של שערי 072-2202096............................................................................ , הצלחה 073-2003333. ........................................................42 חזון איש תושיה, ייעוץכללי 052-7111423...................... ייעוץ אישי וזוגי נעם שטרן-גרפולוג 6741631........................................................... מהלכי מופת בלעדיים 5783520. ....................................................................... 1 בן גוריון מטאור, ,5705555.....68 עזרא מכון נפש הכתב בהנהלת הרב הנדלר, 052-7142431 ����������������������������������������������������������������������������������������������� ייעוץמס ראה גם הנהלת חשבונות, רואי חשבון, החזרי מס אמריקאים 051-2180170.............................................. יועצתמסמוסמכת ,BRM 050-4153229..... 12 שלמהבן יוסף שירותי חשבות ומיסים, HP 054-5851861............................ 24 טבריה איתמר ברקוביץ-רו"ח, 6187411.................................................... ד' 64 כהנמן אלפא שלמה, 052-8942098......................................... יועץמסמוסמך אסף ברם, 050-4115037................................................................. אסתר ליבוביץ 0527654247 ,5714999...........................................15 מימון אשורוב, 6772111.............................................................. 111 כהנמן בילאר גידי, 6076222...........................................16 בר כוכבא בר יוסף ציון אריק, 5744799................................................45 יהודההנשיא ברנר יהודה, 6186567. ...................................................... 27 ירושלים ברקוביץ דוד, 6772111.............................................................. 111 כהנמן גידי בילאר, 6772111...................................................... 111 כהנמן גרנות אלימלך, 5784453............................................................17 הרבקוק גרנות צבי, 052-7618554 ,5797874.............................2 ר' עקיבא דוד פלדמן, 6162040.....................................................37 ר' עקיבא דרמר מרדכי, 7513515....................................14 ברוךהירש החזרי מס לשכירים, 054-7365433....................................................................... , הלוי בן ציון 6167306.......................................................8 הרבקוק וולקוביץ רחל, 6772111........................................................... 111 כהנמן ויסמן ידידיה, 050-4120122/5 ,5788999...........8 נחום וקסלר- סופר ומונה, 6169866..................................... 3 אשלאברהם חווה שוורץ (נדל), 052-7661864..........................................9 אהבתשלום חווה שוורץ, 9235550................. 22 צייטלין חיה לרנר- ייעוץ מס וחשבונאות, 6162590...................................................72 ז'בוטינסקי חלפון אהרון, 5700451.................................................77 ר' עקיבא חן שרותי שכר, 6167888...................11 דרך בן גוריון חשבונאים א.א. יועצים מס, 054-5767726..................................................7 לנדא טאובר יהודית, 5790099.................................................................4 ראב"ד טייב יצחק, 073-2245555............................................5 לנדא יעקב וירז'בינסקי, 050-4115037.............................................. , ליבוביץ אסתר-הנה"ח .............. ייעוץמס- הנהלתחשבונות-חשבותשכר ליבי גלבשטיין, 053-3118919 ������������������������������������������������������������������������������������������������ ........................... 9 מצדה מירי כץ יועצת מס חשבונאות ומיסים, 052-7146141 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 054-8421826........................ נחמי שטינמץ יועצת מס ופרישה 5707820.................................................... 168 ז'בוטינסקי נטו לשכיר, 5790257.................................... א' 54 ר' עקיבא פופובסקי עזריאל, 052-7618554 ,5797874.............................2 ר' עקיבא פלדמן דוד, 5780203...................................................................38 סוקולוב פרייליך, ......................10 חברון צימנט משה-יועץ מס וחשבונאי מוסמך, 058-4500022 ��������������������������������������������������������������������������������������������� 6181918........................... 100 ר' עקיבא קבילו גלית (רק לנשים), 077-7875115.......................................9 קובלסקי קולודיצקי רבקה, 6185844......................................................43 אברמסקי קראם רחל, 5700868.................................................8 חגי ראובן הנה"ח ומיסים, 5793634...........................................14 שמעיה רוזנשטיין אריה דוד, 5794235. ............................................ 128 ר' עקיבא רוטשטיין משה, 077-2040116. ......................... רמתהחיילת"א 31 הברזל רחל ילון, 5798042...........................18 ר' עקיבא שטינברג י הנה"ח ומסים, ...........................9 האדמו"רמבעלז שירותי ייעוץ מס וחשבונאות, 5226242 ,054-8466885 ������������������������������������������������������������������������

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=