קשר כשר - תשפ"ב 2022

תופמ תרכשה - בכר תרכשה 134 ה השכרתמפות ראה גם: השכרת ציוד לאירועים, דפי מידע: גמ"חים 050-4133399................................................................5 דסלר ברויער, השכרתמשרדים ראה משרדים להשכרה השכרתציודלארועים ראה גם: במות, הפקות אירועים, מקרנים וציוד אור קולי 052-6158553............................... השכרתרמקולים והגברה אלי לוי, 054-8504045.................................... , דיאמנטיס- עיצוב אירועים 052-4301575.......................... אלי לוי השכרת רמקולים והגברה, 054-8436150. .............................. השכרתאביזרי ספורט מקפיצלי, 5785868.................................................31 הקישון נר ארועים בע"מ, 052-6505010..... השכרתכלהציודהנדרשלאירועים פרוז'קטור, ,9600319.................... יבוא ושיווקפרחים קויט השכרה לארועים, 052-7633061 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 6191468 ,054-7773591...................... הכי זולמובטח! קול ברמה, 052-7678639............................... הגברהתאורהמקרנים קול מכל, 052-7124619........................ אירועיםבמחיריםנוחים קול שמחה, השכרתרכב 054-8416042...................................................................................,AVIS 08-9168888 ,054-8417000....................................,SMG TRAVEL 5092200................................1 יצחק נפחא א אמריקן גולד- קפלן, .........5 ירושלים אביב השכרת רכב- השכרה לנהגים חדשים, 052-2451048 ,5790909 ������������������������������������������������������������������������ 5794076.............................................................172 ז'בוטינסקי אביטל, 077-2119281....................................................................... רנט, 2 אוטו 02-9999417.................................................................................. , אוטוטו 054-8400068...................................................................... , אוטומטיק 6207300.......................................................................106 כהנמן אלבר, 5782578. ........................................................................54 כהנמן אלבר, 6160700.............................................................. 64 מבצעקדש אלבר, 3878*................................................................................ 80 כהנמן אלדן, 9350027.............................................................14 ברוךהירש באדג'ט, 9530027....................................................................... 9 כינרת באדג'ט, 5438200........................................................... 5 ז'בוטינסקי בלו סאקי, 5789454........................................................... 7 ז'בוטינסקי ג'ם טורס, 5785550. .................................................... , גוד כאר השכרת רכבים 02-6630630..................................................., הסוכן שלך בקל אוטו 1700-504777. ............................ 10 אהרונוביץ הרץ השכרת רכב, ,050-4160126 ,5705102............................, חייט השכרת רכבים 050-7361918 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 052-7617828........................................................................ , חיים גרוס 6736731.................................................12 שלמההמלך מיסטר ליס, 08-6900013...................... השכרתרכב בארץ ובחו"ל מנחם קאר, 052-7111426...................................... , משה אוירבך השכרת רכב 052-7663166..............................80 אברבנאל נתיב השכרת רכב, 1599-599991..........................................................................., סיטי כאר 2319*............................................................. , סיטי קאר- רכב שיתופי 052-7163165............................................................................ ,car פאר 5706666....................................... , פרץ השכרת רכב חברה דתית 6163625....................16 ברוךהירש רנטה- השכרת רכב וליסינג, מעדכנים פרטים לטובתהציבור למדריך 2023 תשפ"ג - 2KESHER@GMAIL.COM או באימייל: 03-6775111 נוסעים ומטענים 9 מסחריות אוטומטיות ל-  אפשרות השכרה לשעות/חצי יום  השכרה גם לנהגים צעירים וחדשים  אפשרת לפקדון מזומן  רכבי יוקרה לארועים חדש!  כיסא תינוק + השכרת וייז 5 סניף בני ברק רחוב ירושלים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=