קשר כשר - תשפ"ב 2022

הקינורטקלא - םירבג ידגב א 101 052-4596000............................................................... , אלומיניום דוד 5798629...................................................................135 כהנמן אלומית, 052-2936710........................................................................, דוד יהודאי 050-8387670. ......................................10 אברבנאל י.ב. אלומיניום, ,5782112.......................... 18 הושע יוסי עטיה עבודות אלומיניום, 050-4138877 ,050-5529646 �������������������������������������������������������������� 6778799...........................135 כהנמן מאיר ה. עבודות אלומיניום, 052-2424471 ,052-2565064 ,5786056........ , מסגריית גלעד 054-8467000 ,052-6578280........................, מסגריית דבלינגר 052-2711499 ,053-5461946............. 42 הירקון מסגריית מכבי, 054-5719109................................ 129 אברבנאל פריניץ החלונות, 054-8449236 ,5791434................................., קאופמן אלומיניום 050-4175492... ר' עקיבא שלוימלה- כל עבודות האלומיניום, 050-8440404..................................................................... , תריסי רועי אלקטרוניקה ראה גם: טלפונים ניידים, חשמל מוצרים ביתיים- מכירה ותיקון 5776868........................................................................31 הלח"י אורפק, 6164970........................................................................ 25 הלח"י אלינה, 6175111............................48 מבצעקדש אלישרא אלקטרוניקה, 5794564................................... 18 הרבקוק אלקטרוניקה מעבדה, 6191930............................................................................ 25 הלח"י אקט, 5705323...........................................14 בר כוכבא ברונו איטרנשיונל, 5795001........................19 בן גוריון דקטל טכנולוגיות מתקדמות, 5781170.....................14 בר כוכבא וי. אמ. תעשיות אלקטרוניות, 5799041............................ 14 בר כוכבא סטארקום אלקטרוניקה, 5798282.............................................................. 27 הלח"י רכאמ- טק, 6163999......................................................168 ז'בוטינסקי ,rcs רמפל אמבולנסים 052-7675208........................................................, אמבולנס בני ברק 050-5265901 ,6180396.......... 23 הרבשך אמבולנס חיי עולם, ,5795511 ..................... 3 הרבשטרסר אמבולנס נחמן גלבשטיין, 050-8621860 ,050-5306670 �������������������������������������������������������������� ,9346754 . .............. שעותביממה 24 אמבולנס קהילות ישראל, 050-5247314 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 050-5260465......................................................... , אמבולנס שלמה 5700413........................................................... , בנדר אמבולנס פרטי 050-5291412.................................................. , זק"א-מחוז תל אביב 052-4000402.......................................... , זק"א בערלה יעקובוביץ 6181205...................................................... , חברא קדישא חרדי ב"ב 9223726............................ חברהקדישאשומרי הדת משה שפיגל, 1800-10222......................................................................................, רחם אמבטיותחידושוציפוי 054-5866579................................. 10 ר' עקיבא אביאור אמבטיות, 052-2309902......................................................................., איציק הקר 09-9584863 ����������������� אמבטיות זאב חידוש וציפוי אמבטיות, ראה מודעתנו בסיווג זה 1800-100018............................. הלבשתאמבטיהחדשה ארט בז, 054-6350350, 6166815..... חידוש וציפוי אמבטיות ברכת אליהו, 6198984.................................2 קרמיקה, נועםאלימלך פריד מאיר, 054-9807304................................. עבודה יהודית שיפוץ אמבטיה, אשראי חברות 6364455............................ תלאביב 40 המסגר אמריקן אקספרס, 6162939...............................................11 בן גוריון גמא ניהול וסליקה, 5723572.................................. גבעתיים 13 תפוצות ישראל ויזה כאל, 6364400 ,6364333....................... תלאביב 40 המסגר ישראכרט, 6177676. ......................................................... 11 בן גוריון לאומי קארד, ...........................86 כהנמן קהילות- סליקת אשראי בבתי כנסת, 073-7272050 ���������������������������������������������������������������������������������������������� בגדי גברים ראה גם: הלבשה כללית, חולצות 6185834..........................111 ר' עקיבא אבי אופנה ומתנות לגבר, 6194838.......................................... 122 ר' עקיבא אבי אופנה לגבר, 5784044............................................... 107 ר' עקיבא אביב עיצובים, 5705522..........................................................................4 ר' טרפון אביב, 5705070..................................................................... 75 ר' עקיבא אביב, 5559733..............................................................................11 עזרא אדור, 5038773............................................................................... 4 קליש אדור, 5794071.........................................................126 ר' עקיבא אופנת גד, 5709447.............................................21 ירושלים אופנת דוד החייט, 5798210....................................................106 ר' עקיבא אופנת לורל, 5705679.......................................................................3 חבקוק אמריקן, 5785773.................................................................54 ר' עקיבא אקסוס, 6162717............................................100 ר' עקיבא באמוס קלאסיק, 5744011............................................................................72 כהנמן בגיר, 6543089.......................................................................55 ר' עקיבא בגיר, 6162255................................................................. 137 ר' עקיבא בלייזר, 6199152...................................................................16 וילקומירר ברודווי, 5329641................................................................................7 רש"י ברטון, 6044495........................................ 1 עזרא ג'י. בי. הלבשה חסידית, 5780151...................................................................31 ר' עקיבא ג'יבאני, 053-8820098..................................................137 ר' עקיבא ג'נטלמן, 6193281 ,054-8413281/2..... ק' ב 7 דונול גלנץ חולצות פלוס, 6197512.................2 יהושע דיפלומט- יבוא בגדי גברים וילדים, 1599-515000......................... 9 בר יוחאי דסקל הלבשה חסידית, 050-6787075. ............................... 133 ר' עקיבא ,house 72 האוס תיקון, ציפוי והלבשה של שעות 3 אמבטיה חדשה ברק החלפנו אמבטיה!!! לא שיפצנו, "זאב אמבטיות" 09-9584862 מ.ראשי: המלצות רבות באזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות 45 שנות וותק 03-5445901 ,04-8361130 ,02-5333862

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=