קשר כשר - תשפ"ב 2022

תונמוא - הריכמו ןוקית - םיעונפוא א 93 052-7165289............................................................... אולפני פס קול 054-8461369 ,6770478...39 דמשקאליעזר אולפני קול רינה, 5498877 ,054-8531103 ................................................, אולפני שיר 054-8475273................................................................., ברכה הוכוולד 6189972. ......................................................8 בר כוכבא גל קול בע"מ, 6188038.................................. 2 אהרונוביץ דיגי טיוי הפקות בע"מ, 050-4145688........................... , 9 מיכל הרב הירש mic record 054-8483992........................................................... 3 נחמיה מימיקס, 052-7682977.................8 שמואל וינברג ,Doremix מירי ארשטר 054-8424873................... 26 גבורי ישראל מרכז האולפנים ב"ב, ......... אולפן הקלטותמקצועי והפקתשירים סטריאו-שורי טויסיג, 050-4100868 ��������������������������������������������������������������������������������������������� 052-7174362.............. נחמי וילמן פעמונים- סאונד שקורא לך, 058-3283748...............................6 שדרותהנציב רבקי מושקוביץ, 054-8180706 ,5784333........15 קוטלר רחלי קינג (הרשטיק), אומנות 053-3182856............................................... , אפדנא אומנות יהודית 6168364........................................................... 63 ר' עקיבא אשת חיל, 054-8414458........., שלהבתיה כתיבה והלחנת שירים שלוה אופטומטריסטים ואופטיקאים 9343653................................................................ 8 ירושלים אופטיאור, 5788230......................................................... 135 ר' עקיבא אופטילוק, 5784692...................................................................6 יחזקאל אופטימי, 6166570............................................................17 בראילן אופטימקס, 6813100.......................................... 8 ירושלים פלוס, 100 אופטיקה 073-7530985.........................................37 ר' עקיבא ,109 אופטיקה 6162280 ,1599-555280 .................. 89 ר' עקיבא ,280 אופטיקה 5700374.....................................................98 ר' עקיבא ,98 אופטיקה 5706004...........................................129 ר' עקיבא אופטיקה בן ציון, 5781701...................................................49 חזון איש אופטיקה גורא, 6199354............................................. 12 יגאלאלון אופטיקה גל עיני, 6167083...................................................15 כנרת אופטיקה הלפרין, 5795959...........................................115 ר' עקיבא אופטיקה הלפרין, 6161267............................................ 92 ר' עקיבא אופטיקה הלפרין, 5708701............................................. א' 52 ר' עקיבא אופטיקה טובי, 5702231............................................. 43 ר' עקיבא אופטיקה טלמור, 6317296...............................................23 ירושלים אופטיקה ישראל, 6194765..............................................148 ז'בוטינסקי אופטיקה כהן, 6180475................................................12 ר' עקיבא אופטיקה ליבוב, 6776298.....................................................16 זוננפלד אופטיקה לכל, 6190975.................................... בפסז' 158 ר' עקיבא אופטיקה סבן, 9791900...................................................3 הרבשך אופטיקה סיגנר, 6186644...................................................23 הושע אופטיקה ערבים, 6705576...................................... 3 ר' עקיבא אופטיקה רבי עקיבא, 6184398........ 102 פ. ר' עקיבא 4 סמ' מנשה אופטיקה רוזנפלד, 5795505..........................................61 ר' עקיבא אופטיקל דיסקונט, 5473244........................................................115 ר' עקיבא אופטיקנה, 6189997..........................................................40 ר' עקיבא אופטיקנה, 6195895................................................................64 ר' עקיבא בן - ארי, 054-8420055......................................................... 3 אלישע המשקף, 6187433..........................................23 ר' עקיבא העדשה האופטית, 5793092. .............................................. ב"ב 38 רחעזרא טיב אופטיק, 6091993..............................................................19 חזו"א מאור עיניים, 6190849.......................................................5 רש"י מרכז האופטיקה, 053-3178197.................................................... 49 בן זכאי משקפופר, 6518811........................................................ 10 אהרונוביץ משקפיקס, 1700-706661................................... (מרוםשיר) 4 הרב לנדא עינית, פוקוס- משקפיים ועדשות, 6194921 ����������������������������������������������� 10 צפניה 6181198................................... 2 רבי טרפון ,90 40 רשת משקפיים 6192002....................................... 16 בעלשםטוב רשת משקפיים, אופנועים-תיקון ומכירה 6777699......................................... 21 שלמההמלך אילן אופנועים, 6199101....................................26 ברוךהירש אר.פי.אם אופנועים, 5785586.........................................................5 יצחק נפחא טכנו מוטו, 5706064. .............................................14 בר כוכבא יוסי אקסקליבר, 6188097.............................................................. 45 הירקון מוטו פיקס, 6183251........................................63 ז'בוטינסקי מוסך צבאג איציק, מעדכנים פרטים לטובתהציבור למדריך 2023 תשפ"ג - 2KESHER@GMAIL.COM או באימייל: 03-6775111 052.7174.362 | נחמי וילמן paamonimstudio@gmail.com | ב"ב 6 רח' פרדו פלייבקים | שירה | אולפן הקלטות מקצועי

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=