קשר כשר - תשפ"ב 2022

92 א אולמות שמחה ואירועים - הטלקה ינפלוא אולם אקסלוסיבי למבינים ביוקרה! שנדליר, אפשרות לקייטרינג, השכרת כלים, עיצוב וכו' 050-4152352 ,050-4105848........................... מקומות 250 עד .........................6 הכניסהמשמשון הגיבור 7 עזרא אולמי שערי ציון, 050-4149289 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 5787864........................................ 13 סעדיה גאון אלישיוב אירועים, 6172222.......................................................10 אבני נזר ארועים בלבן, ארמונות חן, בני ברק. 29 רחוב שלמה המלך 1533-6716787 . פקס ,03-6716787 . ...................................... טל 7509463................................................. 2 מתתיהו ארמונות פרידמן, 050-5425279.........................., גולד קייטרינג אספקה למוסדות 054-9168860 ,6160143.........................................17 סוקולוב גורנו, 5781088...................................................................22 עזרא גני הדקל, 050-5214585 ,5702111. ................................................... , גפן פוריה 058-5477052.............................................. צלמתמוסמכת דבורי גל, 050-7772389.........................................12 ז'בוטינסקי דליקטס שף, 6791151..............................................18 שלמההמלך היכלי מלכות, 5796826.....................................32 ראב"ד הלל מעדניה וקייטרינג, 5789999...................................................4 כנרת המסעדה היהודית, 054-8409503............................................... המשמחים של נפתלי 053-3144447.......................... חדרי אירוח לקבוצות לשבתות, 6141535........................ ביהמ"ד ליד ויז'ניץ + אולם + חדרי אירוח 052-777717.................................... גבעתשמואל 11 בן גוריון יואלי'ס, השמח, DJ "שישו ושמחו" תקליטן לאירועים 054-8475328............................................................................... יצחק 6791142..................................................8 שלמההמלך כליל מלכות, ,054-8414713 ,052-7102202............... 31 בן דוד כליל תפארת, 5787654 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 052-7670893..........................................5 האדמו"רמבעלזא לחיים, 5792222..............................7 קדושת יוםטוב מלון ואולמי בני ברק, 052-7668255................................................................................. מלכות 5796502................................................47 ר' עקיבא מסעדת גן עדן, 053-3101021........................................................... 2 הרב לנדא מרום, 5708915.........................................................................9 סרוצקין משוש, 5792737........................................................................... , נאות ירושלים 054-4314029..................................................................... נוריאל עוז, לשירותכם בכל אירוע אולם סערט ויזניץ, אירוסין | בר מצוה | שבע ברכות | פדיון הבן | בריתות 03-9000341......................................................................32 חזון איש 053-3155975......................................................18 נחום סטראפקוב, 052-7651044............................................................... 5 דונולו סלונים, 054-8454332. ............................................. 9 סורוצקין עטרת מרים, 5704550.....................................................................12 מהרש"ל ערלוי, 5746601..................................................... 12 שלמההמלך פיצה פון, 5779500...................................................... 22 מנחם פנינת המערב, 6193758........................................................145 ר' עקיבא צרור המור, 6776600................................. מרכז עסקים 2 כנרת קונקורד, B.S.R 08-9768335 ,052-7616223............................ קייטרינג ביכורים, 6428540......................................................................... , קייטרינג דיויס 6777100 ,6777200........................................31 שלמההמלך רויאל, 6339972..................................................... 14 חגי רינת חיים- בוהוש, 053-3143345.......................................... יודעלעשותשמח!, שי חורי, 058-6322209 ,054-4930939.............. 9 סורוצקין שירת הלויים, 050-4129672.................................... 27 ישמחמשה שמח תשמח, קייטרינג תפארת, בהשגחת בד"ץ העדה החרדית שבתות חתן | אירוסין | בר מצוות | חתונות 050-4191919............................................................................................ אולפני הקלטה 054-8458685............................................................ 42 עזרא ,odimix 053-3140620............................................,5 בן נריה ,VOICE STUDIO 077-2177778........................... בהנהלת י שטיין א' אולפני סאונד, ,6169291................. 5 סמ' אפרים אולפן "קול הלב" רחלי שיינר, 053-3123919 ������������������������������������������������������������������������������������������������ 054-8488503......................................24 בעלשםטוב אולפן זהבי, 050-4171170.................................11 ברויאר לנשים, play אולפני 052-7120978..................................................................., אולפני דואט 054-8492692............................................... מירי הבר אולפני הניגון, 6167580....................168 ז'בוטינסקי אולפני חיים בנט- זמירות, 054-8598212................................................, אולפני מלכי קופיטייל 052-7659543...................................... 28 מנחםבגין אולפני מקצב, 050-4163980. .................................... 38 בן דוד אולפני סאונדטופ, איש 350 שתי אולמות לשמחות וארועים עד מתאים לכל סוגי השמחות: אירוסין, בר מצוות וכד' אפשרות להשכרת אולם בלבד בני ברק 5 רח' שלמה המלך 6781322 | 052-7622900 אולמי ברסלב

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=