קשר כשר - תשפ"ב 2022

תוחמשל םירזיבא - תועסהו םיסובוטוא 74 א 5337660................................................................28 נחמיה ,B.in style 5780783..................................................................79 ר' עקיבא ,Enjoy 6166586. ............. 75 ר' עקיבא מבית עיצובים וחרוזים, noya.b 5705435...............................................................145 ר' עקיבא גוטליב, 5708240................................................................ 156 ר' עקיבא הופמן, 6773449........................................................................98 ר' עקיבא זזה, 6180358. .................................................................5 לנדא חוט ואיכות, 5748658...........................................................1 אמרי ברוך חוט ומחט, 5799082 ,5799082.................................8 ירושלים כל בו לתופרת, 6181873.......................................................................34 ר' עקיבא ליצ'י, 5053862. ...........................................86 ר' עקיבא ,NANA.H ננה אייצ 5053862. ...........................................95 ר' עקיבא ,NANA.H ננה אייצ 5787967. ........................................................19 בעלשםטוב סידקית, 7317738.......................................................... 4 הרב זוננפלד פיט פוט, 052-7611428............................. פ. כץ 12 טרומפלדור פעמון ורימון, 5787874...................................................................130 ר' עקיבא פפיון, 5793156........................................................... 123 ר' עקיבא קו התפר, 6185697............................................................ 144 ר' עקיבא קריסטל, ,5795049...............................11 לנדא ,Rd קשתות ובנדים לפאה- 050-4164492 ��������������������������������������������������������������������������������������������� 052-7629322 ,6766250..............................152 ר' עקיבא תיק תק, אביזריםלשמחות ראה השכרת ציוד לאירועים אדריכלות ועיצובפנים 053-3110717........................................ 5 החיד"א אדריכלים, D.M.O 052-7103790 ,6168614 �������������������������������������������� הודיה מזוז, hm 052-7151556/7......................................., מעצבת פנים K.Design 052-7157440. .......................................................... עיצובפנים ,spac 052-7110998.......... 27 שלושהשעות אביגיל-אדריכלות פנים, 6191646............................6 הרבשך אבידיק אדריכלות והנדסה, 6198534............................................................... 2 לח"י אוה סמואלוב, 050-4177722 . ....................................................................... , אילה כהן 050-4114404..........................................................................., אילה כץ 050-4084908................................................... , אלי צופן אדריכלות 052-7129578 ............................................................. , אנגלרד פראדי 055-2537324..................................................................... , אסתי ברכר 052-7643490...................................................... 16 מימון בריסק דוד, 6167025........................................23 בר כוכבא גרינברג אדריכלים, 053-3189559........................................ , דסי גולדברג- עיצוב פנים 052-7293493 ,053-3110095........... מעצבתפנים הנדי קרויזר, 058-4649390 ................................................................... , וינברג רחלי 050-6501543....................................................................., ויספיש אתי 052-7114013 ,6761615.............21 תכנון וייעוץ, רשב"ם חנה כהן, 052-6604057 ,6196896............................................ יהודית שטרן, 052-7682119. ..................................................... יצחק בורזיקובסקי, 052-6861248............................... תכנון ופיתוחסביבתי ליאת טבש, 054-3131111 �������������������������������������������������������������������������� מזל שקלים, 058-7171785........................................................, מילכה וידר- גוטמן 052-7170249 ,5784617.............................................. , מרים פישמן 054-8435743. ............................................................... , נורית תאסירי 052-7609750.........................................21 בן פתחיה נעמה אוחנה, 052-7174231. ........................... תכנון ועיצובאדריכלי נעמי מועלם, 055-2537399............................. לעיצובהבית סטודיו מאסטרפיס, 054-8418266.. עיצובתכנון וייעוץמקצועי ע. טויב עיצוב פנים, 052-7139614...................... , פייגי רינגל אדריכלות ועיצוב פנים 6142142.................. ג. שמואל 11 בן גוריון פרחי צפריר אדריכלים, 052-7614929..............................................................., פרינט מודלינג 077-4008877........................ 5 אבן שפרוט פרלמוטר אדריכלים, . התמחותבמודעותאישורי בניהבמחיריםמוזלים! פרסום יהלום, 5701002 ,5705448 ����������������������������������������������������������������������������������� 054-4939934. .........................................8 אהרונוביץ קוסובר יוכבד, 052-7605520...................................................................... , רות אזולאי 050-4136706................................... עיצוב ואדריכלותפנים רחל כץ, 054-8484389.................................................................... , רחל פישמן 050-4187650.................... אדריכלית ומעצבתפנים שושי זייבלד, 050-4120884.................. אדריכלית ומעצבתפנים שירה אהרפי, 050-4190053. ............................ , שירה מנדרזיצקי- עיצוב פנים 052-7133587................ 3 יהודית שרה איצקוביץ מעצבת פנים, 054-3017852............................................. מעצבתפנים תמרה זיס, אוטובוסים והסעות 053-3135888............................................................................., א. אליהו 050-4150505 ,052-7657629..................., א.א מירונה בשמחה 5793654. ................................................., אבי שטובר הסעות בע"מ 054-4211211............................................, אברהם מיכאלי הסעות 050-4194040 ,053-5005002............... , אברהמי ויוסי הסעות 053-707070 ,053-3194194....... שרותמכלהלב אהרון טאובר, 053-3133363..................... בהנהלת יענקלה אין יותר זול מאיתנו, 0 5 2 - 7 1 - 0 3 7 9 0 הודיה hodayamz15@gmail.com HODAYA M. 20,26,10,4 ,23 רכבים מקומות 050-4114131 : להזמנות 25 שנות ותק שומרי שבת הסעות א.אליהו שנה 20 החברה שמשרתת את הציבור מעל

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=