קשר כשר - תשפ"ב 2022

63 משרדי עיריית מודיעין עילית מחלקה פרטי התקשרות קבלת קהל החינוך אגף ספריה עירונית 1 שעריתשובה בנים בנות 08-9741612 ' פקס 08-9741539 ' טל 13:00-14:30. ............... יום א' 20:00-21:00............ ג',יום ב' 9:30-11:30. .................... יום ו' 9:30-12:30.............. יום ב'-ה' 16:30-19:30. ....... יוםא',ב',ג' 16:30-21:00................. יום ד' 18:30-21:00................ יום ה' אגף הנדסה 08-9141214 ' טל handasam@MODIL.ORG.IL שירות פסיכולוגי חינוכי 17 שד' יחזקאל מכון נעלה מכון להוראה מתקנת 08-9141280 ' טל 08-9740889 : פקס michalr@modil.org.il 08-9141205 ' טל 08-9760235 : פקס naale@modil.org.il שעות פעילות: ימים א' - ה' מתנ"ס מודיעיןעלית 5 מנחתשלמה בתאום מראש 073-2347606 ' טל 073-2347406 : פקס info@matnas.org.il קהילתיים מרכזים תיאוםאירועים 08-3142319 ' טל yoman@modil.org.il בתאום מראש 5 מנחתשלמה 073-2347606 ' טל 073-2347406 : פקס מענה טלפוני: 9:00-14:00 ' א' - ה 59 בני נז שעות פעילות: 8:30-14:30 ' א' - ה 3 יהודההנשיא 08-9142319 ' טל בתיאום מראש 08-9744942 : , פקס 08-9743170 ' טל eshkol@modil.org.il רישוי עסקים 08-9140911 ' טל MRishui@modil.org.il בתאום מראש החברהלפיתוח מודיעיןעלית בע"מ 08-9140950 ' טל calcalit@modil.org.il 073-2347555/6 ' טל 08-9141283 : פקס revacha@modil.org.il שרותים חברתיים (רווחה) 8 מרומיהשדה בתאום מראש בלבד חברתיים שירותים אגף תיאוםאירועים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=