קשר כשר - תשפ"ב 2022

62 משרדי עיריית מודיעין עילית מחלקה פרטי התקשרות קבלת קהל לשכת ראשהעיר 4 רח'שערהמלך 08-9141201 ' טל 08-9141245 : פקס lishka@modil.org.il ימים א'-ה' 8:00-16:00 מנכ"ל 6 רח'שערהמלך 08-9140932 : פקס 08-9140900 ' טל bitachon@modil.org.il 61800 מנוי: 03-6106666 ביפר: yair@modil.org.il ימים א'-ה' 8:30-15:00 פניותציבור 08-9141202 ' טל pniyot@modil.org.il החינוך אגף WWW.MODIL.ORG.IL ......................................................... אתר העירייה: 08-9141200 : מספר ראשי מוקד עירוני 107 למידע ושירות 08-9140902 : , מנייד 107 ' טל 073-2347450 : פקס moked107@modil.org.il אבטחת מוס"ח 4 שערהמלך 08-9142340 ' טל limor@modil.org.il בתאום מראש 073-2347473 ' טל 073-2347405 : פקס sh.a@modil.org.il מבקר העירייה 7 רח'שערהמלך בתאום מראש מחלקת צרכים מיוחדים 08-9141275 ' טל 08-9141285 : פקס mirige@modil.org.il 08-9141277 ' טל 073-2347443 : פקס הסעים מענה טלפוני: ימים א'-ה' 9:30-12:30 שעות ביממה 24 לקבלת מידע עירוני ולפניות בנושא תקלות במערכת השירותים העירוניים ומפגעי בנייה קבלת קהל בזימון תור 8:00-12:00 ' א'- ה וביום ד' גם בשעות 14:30-17:00 רשותהאוכלוסין וההגירה 33 רח' שערי תשובה 08-9748501 ' טל מענה טלפוני בימים א'- ה' 13:00-15:00 בין השעות חינוך 08-9141285 : , פקס 08-9141274 ' טל Agafchinuch@modil.org.il בתאום מראש מענה טלפוני: ימים א'-ה' 9:30-12:30 בין השעות ביקורסדיר 08-9141274 ' טל 073-2347420 : פקס tzivim@modil.org.il בתאום מראש

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=