קשר כשר - תשפ"ב 2022

ע רייהשחושבתשירות 58 מידע עירייה המחלקה לעבודה קהילתית ארונין מאיה מנהלת: .maya@bbm.org.il . דוא"ל: 5776353 , פקס' 5776357 ,מזכירות: טל' 5776343 , טל' 107 רחוב כהנמן בין הפרוייקטים שמקדמת המחלקה: איכות הסביבה - ועדי בתים, בריאות, פעילות נשים. "קהילה נגישה" לאנשים בעלי מוגבלויות משחקיות ומועדוניות לילדים מועדון חרשים בטרם – מניעת היפגעות ילדים בתאונות בית וסביבה. מרכז עצמה ומיצוי זכויות גרינוולד הדס מנהלת: .hadasg@bbm.org.il , דוא"ל: 5709193 ' , טל 107 רח' כהנמן המרכז עוסק בקידום ושיפור מצבם האישי/ כלכלי/ תעסוקתי של לקוחות ברמה פרטנית, קבוצתית וקהילתית. השירות ניתן למשפחות המוכרות באגף הרווחה בעיר, המופנות באמצעות עו"ס המשפחה. אבי פדר מנהל המחלקה: נוער וצעירים .avifeder@bbm.org.il , דוא"ל: 6365398 ' , טל 107 רח' כהנמן בתים חמים לצעירות מרכז צעירים מרכז עדי הקשיבה בנים / הקשיבה בנות אליהו קוריץ מנהל המחלקה: המחלקה לבריאות הציבור .koritz_e@bbm.org.il ,6197514 :' , פקס 5776258 ' טל צוות הפיקוח: גב' מימי קורש אחות מפקחת ראשית (לשכת הבריאות ת"א), .6197514 : , פקס 6194632 ' , טל 15 רח' נויפלד .5634876 ' לשכת הבריאות ת"א, גב' אלקה וסרשטיין, טלאחות מרכזת חולים כרוניים וקשישים: .6574363 : , פקס 6197301 ' , טל 21 רח' בן פתחיה יחידת בריאות התלמיד: הפעילות מתבצעת ע"י חב' בריאות, בשיתוף עם המחלקה ופועלת בכל מערכת החינוך בכיתות א' עד ט'. היחידה לבריאות התלמיד חיסונים, בדיקות התפתחות וגדילה, בדיקות ראיה ושמיעה, חינוך לבריאות, הפעילות: בנוסף מתקיימת פעילות בנושא "בריאות השן": ביקורות והדרכות לכל ילדי העיר בתוך בתיה"ס ותלמודי תורה ע"י רופא/ שיננית, עובדי העירייה. הענות לצרכי הקהילה המיוחדים. פעילות קהילתית: בנושאי בריאות מגוונים במועדוני קשישים, לגננות, למטפלות, חינוך לבריאות: לקבוצות בהתאם לנדרש, ובבתי ספר למורים, לתלמידים ולהוריהם מידע על פעילות המחלקות בעירייה האגף לשירותים חברתיים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=