קשר כשר - תשפ"ב 2022

ע רייהשחושבתשירות 55 מידע עירייה מידע על פעילות המחלקות בעירייה עו"ס ארלט מויאל מנהלת האגף ,107 רחוב כהנמן arlet_m@bbm.org.il , דוא"ל: 5776353 , פקס' 5776572 טל': סגנית רינה צכטינגר, ,107 רחוב כהנמן zichtenger-rina@Bbm.org.il 5776182 :' טל 5776410 מודיעין האגף: קומת כניסה, טל' יחידה לדרי רחוב: sam_cha@Bbm.org.il 6170336 :' טלעו"ס חיים סמוחה, דרי רחוב: אנשים שמפאת מצבם, בריאותם, תפקידם והתנהלותם נפלטו אל הרחוב והפכו אותו לביתם. מטרת היחידה: שיקום דרי רחוב בהתאם לצרכים הייחודייםשל כל דר רחוב, תוך גיוס עזרה ותמיכה מגורמים נוספים, כגון: מ. השיכון, ביטוח לאומי, משרד התעסוקה ועוד. לשכות אזוריות בנושאים הבאים: 2- האגף פועל ב 5776410 משפחה, קשיש, נערות במצוקה, ילד ונוער, חוק סיעוד, ניתן לברר לאיזו לשכה איזורית הנך שייך: בטל' בלה צבאג.לשכת מזרח. מנהלת . kenig_z@bbm.org.il דוא"ל: 5776120 ' , פקס 5776461 ' טל 107 רח' כהנמן שושי אבגי.לשכת מערב. מנהלת ,5776138 , פקס' 5776413 , טל' 107 רחוב כהנמן סיגל לוי.מנהלת המחלקה לטיפול באנשים עם מוגבלות – .sigal_levy@bbm.org.il , דוא"ל: 5776529 ,5746400 טל' הלשכה מטפלת במשפחות בהם אחד מבני המשפחה סובל ממוגבלות פיזית, חושית או התפתחות שכלית, וכן אוטיזם. יחידת ילד ונוער חוה נבון מנהלת: ,5776554 ,5776334 , טל' 107 רח' כהנמן , מעני העשרה – מניעה וטיפול. 21-0 איתור צרכים, פיתוח מענים ושירותים לילדים בגילאי מדור הגיל הרך- משפחתונים פרויליך רחל מנהלת: 31 , רח' הירדן 7707398 , פקס' 7707330 טל' שנים עבור ילדים של נשים 3 חודשים עד 3 מסגרות חינוכיות ביתיות (משפחתונים) בסבסוד משרד הכלכלה לגילאי שנים. 3 חודשים עד 3 משפחתונים לגילאי 220- עובדות, ליווי והדרכה מקצועית של המסגרות. בעיר פועלים כ פרטים ורישום במחלקה. מרכז לילד ולמשפחה .orli_shlang@bbm.org.il דוא"ל: אורלי שלנג. מנהלת: .6775196 :' פקס 6775129 ' טל 12 רח' הרב יעקב לנדא .6776668 ' מרכז טיפולי חרדי לילד ולמשפחה. קו חם, ייעוץ טלפוני אנונימי לנשם ונערות, טל מרכז טיפולי להורים גרושים ולילדיהם. האגף לשירותים חברתיים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=