קשר כשר - תשפ"ב 2022

ע רייהשחושבתשירות 54 מידע עירייה היחידה לקידום נוער- אגף החינוך מנהל יהודה קירשנר )2/2 (שלוחה 5776156 6165476 פקס' א', ק. הרצוג, ב"ב 6 רח' ברוט kershner@bbm.org.il מרכז הילה 6181288 ' טל 5789225 ' פקס 54 רח' מנחם בגין חרדי בנים 5796571 ' טל 7398503 ' פקס 7 רח' הרב רבינוב חרדי בנות 5788366 ' טל 16 רח' חברון מרכז דיגיטלי קורסים ללימודי מחשבים בחינם דסי מתן 19 רח' אפשטיין פינת רחוב חברון 6966912 5703266 פקס מחלקה לילדים ונוער 360 תוכנית מנהל שמעון קשש 5776535 ' טל 6147514 ' פקס shimi@bbm.org.il מזכירה y_a360@bbm.org.il מנהלתפניותהציבורבאגףהחינוך רונית עזרא 5776169 מרכז שירת יוסף הוראה מתקנת בשילוב טיפולים פרא רפואיים לילדי ת"תים חרדי-בנים אסתר הוכוולד 6770303 :' טל 6765633 : פקס ב"ב 14 רח' הרב יעקב לנדא shiratyosef@gmail.com מחלקת מסגרותחינוכיות בחופשות עטרה ברוורמן 6365373 :' טל 6143208 : פקס 5794855@gmail.com שרה יפה אגף החינוך וצעירים קהילות 'מח הכוונה ויעוץ מרכז פעילות > ע"י רכזי קהילות הקודש בקרב בני הישיבות להפניה מוקד טלפוני חינוכי > ומיון פניות בתחומי החינוך למענים החינוכיים הקיימים, מעקב טיפול > מרכז מעגלים-קהילות ונוער בהכוונת רבנים ומורי הוראה שליט"א 29 רח' רבי עקיבא 5776315 טלפון: הרב שמואל שטרנפלד רכז קהילות: shmuel_sh@Bbm.org.il מייל: הרב אליהו לינטופ עו"ס קהילתי: lintop@Bbm.org.il מייל: מנהל המוקד החינוכי: 5776315 טלפון:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=