קשר כשר - תשפ"ב 2022

ע רייהשחושבתשירות 51 מידע עירייה רבקה רובינשטיין :מנהלת מחלקת שירות ופרסום b.b.c מגדלי אפי קונקורד, מתחם 7 , קומה 21 בחברה הכלכלית רחוב בר כוכבא 14:00-9:00 בימים א-ה' בין השעות pirsum@bbm.org.il דוא"ל טיפול בשילוט חוצות, שילוט עסקים,אישורים ורשיונות לשילוט, גביית אגרת רישוי בעבור שלטים, אכיפת חוק - עזר עירוני לשילוט ולפרסום וריכוז הטיפול בהדבקת מודעות פרסום בלוחות העירוניים וגביית אגרה בגינן. הדבקתמודעות לוח מתבצעת בימים שני וחמישי בלילה. ניתן להביא מודעות להדבקה ביום ההדבקה הדבקת מודעות: בצהרים, או עד לתפוסה מלאה, המוקדם מביניהם. את המודעות יש להעביר ל"כלל גלגלי פרסום", רח' 15:00 עד השעה mordi@kla_p.com : , דוא"ל 6150006 :' , פקס 6150005 ' , טל 25 בן יעקב שלומי מלכה :מנהל אגף פיקוח חניה ושיטור עירוני רשות החניה העירונית shlomi@bbm.org.il : דוא"ל cr@bbm.org.il : דוא"ל גב' חיה רייך :מנהלת מחלקת חניה מסודרת .b.b.c , מגדלי קונקורד, מתחם 21 רחוב בר כוכבא park@bbm.org.il , דוא"ל 5771701 :' , פקס 5771700 ' טל .www.citypay.co.il ,03-9275909 מוקד תשלומים ממוחשב: תחומי פעילות: אכיפת חוק עזר עירוני לחניה. ויסות והסדרת החניה. סיוע בשמירת צירי התנועה פתוחים. טיפול מנהלי בדו"חות חניה. ביצוע הליכי תשלום וגביה. השתתפות בפעילות למען הקהילה. הרב אריה הגר :נציב תלונות הציבור תלונות הציבור hager_a@bbm.org.il . דוא"ל 5776103 :' , פקס 5776547 ' קומה א', טל קבלת תלונות הציבור, בדיקתן וקידום פתרונות. תלונות התושבים מתקבלות לאחר שהמתלונן פנה למחלקה הרלוונטית שעוסקת בנושא תלונתו. מידע על פעילות המחלקות בעירייה ש.י.ל.-שירות ייעוץ לאזרח יחיאל ועקנין מנהל המחלקה: vaaknin_y@bbm.org.il שירות לכלל תושבי העיר בנושאים רבים ומגוונים בו נזקק התושב ליעוץ מקצועי, הכוונה, הדרכה וליווי ללא תשלום. השירות ניתן ע"י מתנדבים נבחרים שהוכשרו לכך וכן ע"י אנשי מקצוע מיומנים. מידע ארצי מידע מקומי ייעוץ טרום משפטי קשר עם מוסדות - טלפונית ואישית השירות הניתן לפונים: יחסי עובד- מעביד כתיבת מכתבים מילוי טפסים תרגומים של חוזים וטפסים קיצור תהליכים. להקנות לאזרח הפונה מידע על זכויותיו וחובותיו ולהבטיח ע"י כך התמצאות טובה יותר של הפרט מטרות השירות: במערכת המוסדית לממש זכויות האזרח ע"י הכוונתו אל המוסד המוסמך לטפל בענייניו לתווך בין האזרח לבין המוסד עד לפיתרון בעייתו לייצג את האזרח הפונה בבעיותיו בפני הרשויות השונות לסייע לעולים חדשים (בשפות שונות) השפעה ואחריות על התפתחויות המדיניות החברתית ועל איכות השירותים במישור המקומי והארצי.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=