קשר כשר - תשפ"ב 2022

ע רייהשחושבתשירות 50 עו"ד יעקב ראב"ד יועץ ממונה תחום תכנון ובניה: מחלקה משפטית 5776567 לפניות,שמואל גוטמן ,yankir@bbm.org.il דוא"ל: פניות התושבים בעניינים משפטיים הנוגעים למחלקות השונות בעירייה יש להפנות רק למחלקה הרלוונטית לנושא הפניה, והמחלקה תפנה את פניות התושב למחלקה המשפטית. המחלקה המשפטית פועלת מול המחלקות בלבד ולא מול התושבים. , עו"ד.יהודה ליבוביץ מנהל השירות המשפטי: leboj@bbm.org.il , דוא"ל: 5776588 ' טל .frenkels@bbm.org.il , דוא"ל: 5776283 :' , פקס 5776570 ,5776405 ' עו"ד שלמה פרנקל, בטל עורכי דין: .yunger_ar@bbm.org.il , דוא"ל: 5776202 , פקס 5776514 ' עו"ד אריאל יונגר, בטל תכנון ובניה: .5776514 :' , טל 216 כמו כן ניתן לתאם פגישה עם עו"ד חנה מלכא, לתכנון ולבניה חדר ייעוץ משפטי למחלקות העיריה השונות, טיפול בתביעות משפטיות, דיני עבודה, חוזים וכו'. ,5776514 ' בטל עו"ד אריאל יונגרמלבד נושאי תכנון ובניה, שיש לתאם פגישה עם .5771700 ' פניות בנושא דוחו"ת חניה, נא לפנות לרשות החנייה בטל ,5776202 :' , פקס 5776514 ' בנושא חוקי עזר ותכנון בניה עו"ד טל תובעים עירוניים: מנהלי המינהלת: צבי אייזן ,ישראל לייזר ,14 רח' הירקון ,B.B.C מינהלת מרכז העסקים מינהלת מרכז B.B.C עסקים zvi@bbm.org.il דוא"ל: ,5776119 צבי אייזן, טל' bbc@bbm.org.il דוא"ל: 6143230 פקס' *5423 /5771770 ישראל לייזר, טל' אחראית על קידום אזור מתחם העסקים בצפון העיר, כדי טיפוח המתחם- גינון ונוי, שיפור תדמיתי b.b.c מינהלת ה- וייעול השירותים העירוניים, כולל שיפור חזות השטחים הציבוריים והעירוניים במתחם. המינהלת מהווה את הזרוע הניהולית, הביצועית והשיווקית של המתחם לטובת העסקים הרבים הפועלים בו, ואלו המתעתדים להצטרף אליו. מנהל מח' רישוי עסקיםדוד אולבסקי, d.olevski@bbm.org.il : "ל, דוא 03-6365374 טל' tzvi@bbm.org.il : "ל, דוא 5776378 צבי מישייב, תברואן ובודק תכניות, טל' shnayderman@bbm.org.il : "ל, דוא 6365375 מרים שניידרמן, תברואנית ובודקת תכניות, טל' reuven_k@bbm.org.il : "ל, דוא 5776575 ראובן כהן, מנהל תחום ברישוי עסקים, טל' chc@bbm.org.il : "ל, דוא 5776160 פקס' ,5776193 חוה כהן, מזכירה, טל' אחה"צ. 14:00-16:30 : בבוקר, ביום ג' בין השעות 8:00-11:00 : קבלת קהל (מומלץ בתאום) בימים: א'- ה', בין השעות מנהל מחלקת מקוואות: מנדי סגל .mendi@bbm.org.il . דוא"ל: 050-4132825 .050-4115307 ' טלמפקחת: בילה מרגליות, רשימת מקוואות .5744870 :' , טל 16 רבינא ויז'ניץ: .6187479:' , טל 14 / מהרש"ל 7 חפץ חיים זכרון מאיר: .5709617 :' , טל 4 אחיה השילוני מי נחת: .57994489 :' (פ.רח' מימון), טל 14 קאליש מרכז: .5744869 :' , טל 1 נחל שורק נווה אחיעזר: .5790636 :' א' (בחצר), טל 12 דנגור פרדס כץ: .6196867 :' , טל 46 /אברבנאל 15 נויפלד קריית הרצוג: 5705417 :' (צמוד לאם וילד), טל 13 אבני נזררמת אלחנן: .5744868 :' , טל 7 בארי שיכון ג': .5794661 ,)33 (מאחורי בר אילן 13 זבולון המר שיכון ה': 9608183 :' טל 2 .אבן שפרוטסוקולוב: מידע על פעילות המחלקות בעירייה רישוי עסקים מחלקת מקוואות

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=