קשר כשר - תשפ"ב 2022

ע רייהשחושבתשירות 48 מידע עירייה hofman_r@bbm.org.il , דוא"ל: 5776578 :' , פקס 5776388 : טל' לניתוב שיחות של אגף ההנדסה אגף ההנדסה .10:00-8:30 זמני מענה טלפוני אנושי: א', ג', ה', בשעות *3019 קבלת קהל רק בתאום מראש במוקד הנדסאי .17:00-15:30 יום ג' בנוסף גם בשעות 13:00-10:00 שעות קבלת קהל: בימים א', ג', ה', בשעות לשכת מהנדס העיר ,5776579 ' - מהנדס העיר, פגישות בתיאום מראש, במזכירות הלשכה- טלאדריכל ישראל קשטן hofman_r@bbm.org.il , דוא"ל: 5776539 :' מזכירות: טל מנהל האגף, מר דודו עמר: amard@bbm.org.il דוא"ל: maksinoshrit@bbm.org.il , דוא"ל: 5776124 : , פקס 7 , שלוחה 5776388 :' מזכירה: אושרת מקסין טל מחלקת תיאום ובקרה ושירות לקוחות מנהלת המחלקה,גב' ע. הורביץ: horoviz_a@bbm.co.il . מתן מענה לשאלות בנושא השירות באגף. דוא"ל: 5776150 :' , פקס 8 , שלוחה 5776388 ' טל ,peleg@bbm.org.il דוא"ל: פלג לאה מנהלת מחלקת רישוי: מחלקת רישוי liat-m@bbm.org.il דוא"ל: ,3 , שלוחה 5776388 :' סגנית מנהלת מחלקת רישוי, טיפול בהיתרים, ליאת מעטוף- טל eyal_a@bbm.org.il דוא"ל: מנהל ברישוי: אייל סעדיה ,1 שלוחה 5776388 ' טלמזכירות: .13.00- ל 9.00 מענה טלפוני בימים א, ג, ה, בין השעות Tehila_k@bbm.org.il , דוא"ל: 5776285 ' פקס .2 ואח"כ 1 שלוחה 5776388 ' טל הנדסאיי הרישוי: shnider_bb@bbm.org.il אדר' בצלאל שניידר, דוא"ל: אדריכל חזות העיר: user59@bbm.org.il , דוא"ל: 1 שלוחה 5776388 ' רבקה גלינסקי: טלפתיחת תיקי בניה: halevi_lea@bbm.org.il , דוא"ל: 1 שלוחה 5776388 ' לאה הלוי: טל פרסומים והתנגדויות: (גמר בניה) וכן 4 ניתן לקבל מידע ושירות מהנדסאי הבניה בכל הקשור לתהליך הוצאת היתר בנייה וטופס מידע כללי לגבי בקשה להרחבת בניה ובניה חדשה עפ"י הרפורמה החדשה בתכנון ובניה באתר העירייה: ptor@bbm.org.il שליחתדיווחיםעלפטור: דוא"ל: ,http://www.bnei-brak.muni.ilqdepartments/handasa/pages/default.aspx giat_inon@bbm.org.il . דוא"ל: 5776408 : , פקס 1 שלוחה 5776388 ' טל ינון גיאת: מנהל: מחלקת ארכיב אגף ההנדסה ארכיון התיקים של אגף ההנדסה, חוקי בניין, סטטוס וכו' ka@bbm.org.il דוא"ל: 5770443 ' טל אשר קורלנסקיסריקות וארכיב דיגיטלי: .106 תלונות על עבירות בנייה יש להפנות למוקד פיקוח על הבניה brahch@bbm.org.il דוא"ל 5776537 : , פקס 2 שלוחה 5776388 ' מזכירות: טל 10:00-9:00 : זמני מענה טלפוני בימים א', ג', ה', בין השעות מחלקתפיקוחעלהבניהפועלתבתחומיםרבים, וביניהםאכיפתחוקי התכנון והבניהע"י סיורים יזומים, טיפול בתלונותתושבים הקשורותלחריגותבניה, מסירתהתראות וצווי בניה, הכנתדוחו"תעלעבירה וכתבי אישום וביצועצווי הריסהמינהלייםבהתאםלחוק. מנהל: מר דוד כהן מדור מבנים מוכנים ובטיחות davidco@bbm.co.il . דוא"ל: 5776362 : , פקס 5776311 ' טל 1959 – המדור עוסק בטיפול במבנים מסוכנים או נטושים. פעילות בהתאם לחוק- עזר למבנים מסוכנים ה-תשי"ט טיפול במבני פל- קל, הכנת חוות דעת הנדסיות. מידע על פעילות המחלקות בעירייה

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=