קשר כשר - תשפ"ב 2022

ע רייהשחושבתשירות 45 מידע עירייה מידע על פעילות המחלקות בעירייה חבר מועצה, מחזיק תיק מקוואות:הרב שמואל יהודה גוטסמן, s.y.369645@gmail.com דוא"ל: ,054-8425797 טל' חבר הנהלה:הרב פרץ אברמוביץ, בתאום מראש. 5709929 ,5776450 טל' קומה ג', חבר מועצה:הרב משה שלום מלאכי, קבלת קהל בתאום מראש. bneitora.bb@gmail.com דוא"ל 6143212 פקס' 6157658 טל':קומה א', לשכת מנכ"ל העיריה לשכת מנכ"ל העיריה שמואל ליטוב מנכ"ל br@bbm.org.il דוא"ל: 6143288 : פקס 6365442 :' מזכירות הלשכה: טל 3 חדר 3 קומהדוברות העירייה, doverbb@bbm.org.il דוא"ל: 5776281 ' פקס ,5776534 ,6170302 : טל הגשת מכרזים טיפול בערד לארנונה ערוץ תקשורת בין הרשות המקומית לאמצעי התקשורת השונים. פרסום דבר העירייה ופעולותיה לידיעת התושבים. תגובות לכלי התקשורת. תכנון, ארגון וייזום של כל נושא יחסי ציבור של הרשות המקומית. תכנון, ארגון ואחריות לסיורים של אנשי ציבור ומשלחות שונות מהארץ ומחוצה לה. תכנון, ארגון ופרסום של אירועים, כנסים וקבלות פנים מיוחדות. פגישות - בתיאום מראש ראש מנהל הכספים - גזבר העירייהאהרון אדלר רו"ח, גזברות arik_adler@bbm.org.il דוא"ל ,5776240 פקס' ,5776110/544/556 טל: סגן גזבר העירייה מנהל אגף כספים וחשבותיעקב שטיינר, shtainerj@bbm.org.il דוא"ל ,5776273 פקס' ,5776107/577 טל: schremer_r@bbm.org.il דוא"ל: 5776243 טל: .מנהלת האגף גב' רחל שרמר אגף התקציבים lerners@bbm.org.il דוא"ל: 5776163 טל: .מנהלת אגף יזמות וכלכלה רו"ח שושנה לרנר hamon_g@bbm.org.il דוא"ל: 5776254 : טלרו"ח גילה כמון. נתונים וחשבונות, יזמות ופרויקטים margalit_s@bbm.org.il דוא"ל: 5776166 גב' מרגלית שפרינצלס, חשבונות כללי ונתונים. טל: sara_sa@bbm.org.il דוא"ל 5775308 גב' שרה סלומון שימושים חורגים smeir@bbm.org.il דוא"ל 5776191 טל: .מנהל אגף חוזים ומכרזים מר מאיר שטיינרייך moshe_gr@bbm.org.il דוא"ל 6143270 : , פקס 6365377 :' טלמר משה גרנשטיין ס. מנהל אגף חוזים ומכרזים gita_ba@bbm.org.il דוא"ל 5776244 טל: .מנהלת מח' תקציב שוטף גב' גיטה בבצ'יק roz_l@bbm.org.il דוא"ל 5776246 טל: .מנהלת מחלקת תקציבי פיתוח גב' לאה רוזנשטיין lerners@bbm.org.il דוא"ל 5776163 טל: הכנת תקציב. ניהול בקרה תקציבית: ashval@bbm.org.il דוא"ל 5776175 פקס' 5776245 טל: גביית מיסי בניה וערבויות: ashval@bbm.org.il דוא"ל 5776254/248/371/525 טל: עובדי מחלקת תקציבים: magid@bbm.org.il דוא"ל: 5776250 פקס' ,5776590 טל' גילה מגיד אגף ההכנסות roshezk@bbm.org.il דוא"ל 5776208 טל' סגנית מנהלת אגף ההכנסות שרה רושצקי

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=