קשר כשר - תשפ"ב 2022

ע רייהשחושבתשירות 44 מידע עירייה מידע על פעילות המחלקות בעירייה מ"מ ראש העיר, ראש אגף ההנדסההרב חנוך זייברט מנהל הלשכה: הרב ישראל דרנגר, 5776154 פקס' ,5776551/2 טל' קומה ד' קבלת פניות תושבים במכלול נושאים עירוניים. טיפול בפניות ציבור בתחומי אגף ההנדסה. ועדת נכים- אישור דירות נכים לזכאים. קבלת קהל בתיאום מראש סגן ראש אגף החינוך: הרב אליהו דדון, 5776292 פקס: 6170359 ,5776117 מזכירות: טל' 420 קומה ד' חדר מנהל הלשכה: הרב דורון קדוש doron@bbm.org.il דוא"ל: טיפול במכלול הנושאים המוניציפליים: חינוך, רווחה, הנדסה, רישוי עסקים, חנויות וכו' קבלת קהל בשכונות בתאום עם מזכיררות הלשכה. לשכה לפניות הציבור - בנושאים מוניציפליים ומשרדי ממשלה. בתאום מראש. 19:00-8:00 קבלת קהל בימים א'-ה', בין השעות הרב גדליהו בן שמעון עו"ד, סגן ראש העיר, יו"ר ועדת הנחות במיסים מנהל הלשכה: הרב אריאל הררי hararia@bbm.org.il דוא"ל: 5776292 פקס: 052-4705445 קומה ד' טל': סגן ראש העיר וראש אגף לשרותים חברתיים:הרב יהושע מנדל, mandel@bbm.org.il דוא"ל: 5776204 פקס: ,5776259 טל': 407 קומה ד' חדר מנהל הלשכה: הרב יהודה ברטלר bretler@Bbm.org.il דוא"ל: ,03-6170350 טל' ,052-7166102 נייד: מזכירות הלשכה: הגב' חנה ורטהיימר chaniv@Bbm.org.il דוא"ל: ,03-5776259 טל' 09:00-15:00 קבלת קהל בלשכה בתאום מראש בכל יום בין השעות סגן ראש העיר, ראש אגף התברואההרב שלמה קוסטליץ, kostelith_s@gmail.com דוא"ל: ,5791145 פקס': ,050-4141871 ,6365417 טל' קומה ד', קבלת קהל: בתאום מראש משנה ראש העירהרב מנחם שפירא, tovi_b@bbm.org.il , דוא"ל: 5776300 : , פקס 5776564 ' קומה ד' טל טיפול בפניות תושבים בתחומים: תברואה, פיקוח עירוני ושיטור עירוני ובמכלול הנושאים העירוניים. 21:00-8:00 קבלת קהל בכל הנושאים בתיאום מראש, בימים א'-ה', בין השעות חבר הנהלה, ראש אגף מנגנון ומשאבי אנוש:הרב ישראל משה פרידמן, fridman@bbm.org.il דוא"ל: 5705726 פקס': ,5776112 טל' קומה ג', בתאום מראש 14:30-8:30 קבלת קהל בימים א'-ה', בין השעות חבר הנהלה, ראש אגף תשתיות ופיתוח, ויו"ר ועדת הנגישות העירוניתהרב מיכאל קקון, aharonei_s@bbm.org.il דוא"ל 6147504 פקס' ,5776193 טל': קומה ד', לשכה לפניות הציבור בנושאים מוניציפליים. 16:00-8:30 ' קבלת קהל בלשכה בתיאום מראש: בימים א'-ה

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=