קשר כשר - תשפ"ב 2022

ע רייהשחושבתשירות 43 מידע עירייה חברי מועצת העירייה שם טלפון פקס E-mail הרב שלמה שטרן חבר הנהלה 6766444 )44203 (מנוי 6106666 5740596 Orchot12@gmail.com הרב ישראל הפטקה חבר הנהלה, תעסוקה ומרכז הכוון 053-3167060 6186175 v6186175@gmail.com הרב מאיר סלומון חבר הנהלה 052-7155990 Salmunmax015@gmail.com הרב פרץ אברמוביץ חבר הנהלה 5776456 9 שלוחה 02-5633505 054-8414144 (לתאםמראשלקבלתקהל) 077-3179100 025631298 peretz@erloy.org p0527145333@gmail.com הרב יעקב אברהם זכריהו משנה ראש העיר, מחזיק תיק תרבות 5776117 5776292 Yaakov_z@bbm.org.il הרב ישראל בן ששון חבר מועצה, יו"ר ועדת רווחה ראש מחלקת רכש ולוגיסטיקה 052-7670407 6773747 0527670407b@gmail.com הרב אברהם פרטוש חבר הנהלה, ראש מחלקת חניה 08-9213022 5793524 Elkarif_r@bbm.org.il הרב עו"ד בצלאל נתן חבר הנהלה, ראש מחלקת רישוי עסקים 5749383 1533-5749383 cmktk2@walla.com הרב משה שלום מלאכי חבר מועצה 6157658 6143212 mm.bneitora@gmail.com לפניות בנושא קהילות במייל: 6447332@gmail.com הרב מיכאל אלמליח חבר מועצה 052-76-95316 695316@gmail.com הרב שמעון רוט חבר מועצה 054-8442686 הרב אריאל ניר חבר מועצה 050-6499292 arielnir@gmail.com מר יעקב וידר חבר מועצה 054-6553905 6181933 videryaakov@gmail.com

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=