קשר כשר - תשפ"ב 2022

ע רייהשחושבתשירות 42 מידע עירייה חברי מועצת העירייה שם טלפון פקס E-mail הרב אברהם רובינשטיין ראש העיר 5776548/2 5795796 Rubinshtyn_a@bbm.org.il הרב חנוך זייברט מ"מ רה"ע, ראשאגף הנדסה 5776551/2 5776279 zc@bbm.org.il הרב אליהו דדון סגן רה"ע, ראש אגף החינוך 5776117 5776292 dadon@bbm.org.il הרב מנחם שפירא משנה ראש העיר 5776564 5776204 tovi_b@bbm.org.il הרב יהושע מנדל סגן רה"ע ראש אגף לשירותים חברתיים 5776259 5776204 mandel@gmail.com הרב גדליהו בן שמעון סגן רה"ע 050-2578578 5784271 g0502578578@gmail.com הרב ישראל משה פרידמן חבר הנהלה, ראשאגף מנגנון ומשאבי אנוש, איגוד ערים וטרינרי 5776112 ,5746272 050-4177781 054-8400440 5745504 fridmam@bbm.org.il הרב שלמה קוסטליץ סגן ראש העיר ראשאגף תברואה 6365417 050-4141871 6143219 kostelith_s@bbm.org.il הרב מיכאל קקון חבר הנהלה ראש אגף תשתיות ופיתוח 5779502 050-4141700 5779520 kakonmk@gmail.com הרב שמחה שטיצברג חבר הנהלה חבר ועדת תכנון ובניה, מכרזים וחינוך 6880558 050-4112255 6199198 t5708@bezeqint.net הרב רפאל אליהו גרינבאום חבר מועצה 052-7152099 6194050 eligrin10@gmail.com הרב שמואל יהודה גוטסמן חבר מועצה, ראש מחלקת מקוואות 054-8425797 s.y.369645@gmail.com הרב עו"ד משה דוד מורגנשטרן חבר מועצה ראשמחלקת בריאות ואיכות הסביבה 6167073 6160742 6167073@gmail.com הרב חיים מאיר לאנגסם משנה ראש העיר ראש מחלקת פרסום ושילוט 6776632 6744960 Y-dakiav-bnb-S@kishurim.k12.il

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=