קשר כשר - תשפ"ב 2022

ע רייהשחושבתשירות 41 מידע עירייה לתיאום פגישות מזכירות הלשכה: tovi_b@bbm.org.il מייל: 5776300 :' , פקס 5776564 ' טל פניות תושבים בכל הנושאים המונציפליים קבלת קהל בלשכה סיוע למוסדות ולבתי כנסיות 5776117 :' מזכירות טל 050-68339242 ,050-4153301 :' טל yaakov_z@bbm.org.il אימייל: קבלת קהל בכל הנושאים המונציפליים סיוע למוסדות ובתי כנסת קבלת קהל בלשכה ובשכונות קבלת קהל ע"י הרב משה שלום מלאכי- יו"ר הסיעה נושאים-תכנון ובניה, ועדתהנחות, ועדתנכים(לזכאותלדירתנכה) ושארנושאיםמונציפליים 6157658 : טל' בלשכה bneitora.bb@gmail.com מייל סיעה: 6143212 :' פקס 6447332@gmail.com פניות בנושאי קהילות ניתן לתאם פגישות בפקס או במייל הרב יעקב זכריהו משנה לראש העיר מחזיק תיק התרבות 420 קומה ד' חדר הלשכה לפניות ציבור שע"י סיעת בני תורה בני ברק , קומה א' 58 בנין העירייה, רח' ירושלים הרב מנחם שפירא משנה לראש העיר קומה ד' האגף החדש

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=