קשר כשר - תשפ"ב 2022

39 מידע עירייה סגן ראש העיר הרב גדליהו בן שמעון עו"ד, יו"ר ועדת הנחות במיסים קומה ד' מנהל הלשכה הרב אריאל הררי 052-4705445 6365444 :' טל hararia@bbm.org.il אימייל: פניות תושבים בכל הנושאים המונציפליים קבלת קהל בלשכה סיוע למוסדות ולבתי כנסיות 5776292 :' , פקס 6170359 ,5776117 ' טל מזכירות הלשכה: 18:00-8:00 : בימים א'-ה' בין השעותקבלת קהל: doron19@bbm.org.il , אימייל: 5776117 : טל מנהל הלשכה הרב דורון קדוש טיפול במכלול הנושאים המוניציפליים: חינוך, רווחה, הנדסה, רישוי עסקים, תשתיות, חניות וכו' קבלת קהל בשכונות בתאום עם מזכירות הלשכה. לשכה לפניות הציבור- בנושאים מוניציפליים ומשרדי ממשלה הרב יעקב זכריהו משנה ראש העיר מחזיק תיק תרבות 050-6839242 ,050-4153301 :' טל Yaakov_z@bbm.org.il הרב ישראל בן ששון חבר הנהלת העיר יו"ר ועדת רווחה 052-7670407 :' טל 0527670407@bbm.org.il הרב אליהו דדון 420 קומה ד' חדרסגן ראש העיר וראש אגף החינוך ע רייהשחושבתשירות

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=