קשר כשר - תשפ"ב 2022

36 מידע עירייה לשירותכם תמיד! לשכת ראש העיר, הרב אברהם רובינשטיין קומה א' 5795796 :' , פקס 5776542 ' מזכירות הלשכה: טל shevit@bbm.org.il אימייל: | 5776548 ' טללתיאום פגישות: מטה ראש העיר ראש מטה ראש העיר לתיאום פגישות: 5795796 : , פקס 5776126 ' טל salomon_sarit@bbm.org.il אימייל: גדליה סילמן הרבמנהל הלשכה: 5795796 :' , פקס 5776542 ' טל silmang@bbm.org.il אימייל: ע רייהשחושבתשירות עיריית בני ברק מידע על פעילות המחלקות העירוניות מוגש בחסות עיריית בני ברק לשירות התושבים. 106 : מוקד עירוני | 5776200 : מודיעין | 5776555 ,5776500 : מרכזיה

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=