קשר כשר - תשפ"ב 2022

הכירעו רדס דומיע - םיעוריא בוציע 197 ע 5783383....................................................52 ר' עקיבא יעקב רוזנברג, 052-7171579....................................................... 14 רמב"ם יפית עדן, 6192508............................................................... 23 בן זכאי ישי גלעדי, 61966664...........................................121 ר' עקיבא ליפא לזנובסקי, ראה מודעתנו בסיווג זה 050-6977620. ..........143 ר' עקיבא מאיר סורקיס עו"ד ונוטריון, 050-7473749....................................................................... מנחם דב, 5785873..................................................132 ר' עקיבא מרגלית יעקב, 6167073............................................. 8 חנהסנש משה מורגנשטרן, עורך דיןמנחם פרידמן, מקרקעין, חוזים, צוואות, ירושות, עמותות והוצל"פ 052-2531500 ,03-5742819 �������������������������������������������� , ב"ב 38 עוזיאל עו"ד ונוטריוןנוימן מאיר, חוזים, ירושות, אישורים נוטריונים 050-4114656 ,5797497 ................................................. ב"ב 4 אבני נזר 5780094............................................................................................. : פקס 5797497 ,050-4114656............................. 4 אבני נזר נוימן מאיר, 6190562........................................................................... סורקיס מאיר, נוטריון, בוררות, גישור, עו"ד רון זוהר, גירושין, ייצוג בבי"ד, חוזים, הסכמים, צוואות 052-2400052 ........................................ אפשרות הגעה לבית הלקוח ראה מודעתנו בסיווג זה 6165888............................................4 ברטנורא עו"ד יעקב הלפרין, 5783383.................................................................. עו"ד יעקב רוזנברג 5324499......... גבעתשמואל 7 גושעציון עו"ד ירון פנחס אסידון, 5742819 ,052-2531500....................... 38 עוזיאל פרידמן מנחם, 054-4922391 ,6182637..........................76 ר' עקיבא צבי אראלי, 6165252................................................111 כהנמן צבי רוזנטל ושות', 6183323....................................... 11 עזרא רוזנשטרוך משרד עו"ד, 6107461.................................................... ת"א 27 אחדהעם רענן גל, 054-6350650. ...................................................................... , רפאל ציק ראה מודעתנו בסיווג זה 053-6262900................................ 168 ז'בוטינסקי שלמה בן חיים, ראה מודעתנו בסיווג זה שמואל מ. אראלי, עו"ד ונוטריון מקרקעין, עזבונות, ירושות. 050-5323309, 03-6182637............................. בני ברק ,76 רבי עקיבא עימודסדר ועריכה 052-7690948.......................................................................... , א. וחניש 054-8457834........................................................................ , א.ש פרזון 052-6509692.............. עימוד, ובנייתסקריפטים אליעזר אביחיל, 6188340.......................................................................................... ורדיגר, 054-8454456.......................................................................... , מ. יצחקי 053-3141914........................................................., עימוד ועיצוב גרפי 054-8457834.................................................6 דבהוז עימוד ועיצוב, 054-8492943 ,6165074.," עימוד מקצועי ב"תג" וב"אינדיזיין 6168763................................................................................, ציפי ליברמן 052-7689612 ,5795369.... עימודשלספרים וחוברות קהן- סדר, 054-8532868....................................................................... רמה פלוס, 052-7640824 ,5790874.......................................18 נחמיה שוהם, עיצובאירועים 052-6730730................................................................... אלבומבסטי, 050-4174750...................... מעצבתאירועים ופרחים אסתי הכט, 052-7608119......................................., אסתי קויט עיצוב אירועים 052-7154664................................................................ בשיא האירוע, ₪ 500 הבלונאים- עיצוב לכל אירוע מינימום הזמנה 053-7225470 ,052-7162705 ���������������������������������������������������������������� 053-3380820.................................................................... הר שושנים, 1700-707330.................................... עיצובשולחנות וברים זרי כלה, 050-4106915................................... בתאוםמראש 53 עזרא מכובד, 052-7690948 א. וחניש ת ורה< מ++פוארת+ בכ++ל<י מפ+++ואר< עימוד מקצועי עיצוב כריכות ושערים שנות נסיון 12 הפקות דפוס 03-6167073 : טל | ב"ב 8 רח' חנהסנש 03-6160742 : פקס | 052-3403110 : נייד עו"דמשהמורגנשטרן מנהלי | אזרחי | פלילי

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=