קשר כשר - תשפ"ב 2022

ןיד יכרוע - ןיד יכרוע 196 ע 5324499........................................................................................... אסידון 052-5644747 ,6183060......................9 נידוני בגדד אסף מ. כהן, 6767976.............................................................. 5 גורדון אסרף רפאל, 5705359........................................................... 10 הגר"א אפל שמואל, 5701181.................................................... ב.ס.ר 5 כנרת אריה קיסטר, אראלי שמואל וצבי עורכי דין 050-5323309, 03-6182637............................. בני ברק ,76 רבי עקיבא 5788770........................................................... 5 כנרת ארם עורכי דין, 5705656.................................................. 130 ז'בוטינסקי אשורי איתן, 052-2581532............................................... עו"ד ונטריון בובליל יעקב, 054-7766628........................... עו"דדניאלפאר בית הפרקליטים, 5701131.............................................................88 אנילביץ בליי רבקה, 077-4560410................................... 5 חנקין בן חיים שלמה עו"ד, 5798766.......................................... 10 שלושהשעות בניסטי אהרון, 052-2640950 ,5749383................. 7 אריהרבינוביץ בצלאל נתן, 1800-292333. ............................................................................, בת מלך 050-2441414................................ רמתגן 1 בן גוריון גבריאל מלאך, 7315818................................................. גבעתיים 45 שינקין גדות רונן, 5795474......................................168 ז'בוטינסקי גוטליב-פרדלסקי, 5702896.........................................................14 בר כוכבא גוטמן חנה, 6161525........................................................6 צפניה גולדברג מיכאל, 5758484....................................................19 מנחם גולדשטיין יצחק, 052-6505317........................................................ א' 19 הרצוג גיל גולן, 5273333................................................................1 בן גוריון גרובר אריה, 6414100.................................................. , ת"א 2 ויצמן ד"ר אבי וינרוט, 052-7114138.................................................7 גוטליב דבליצקי דינה, 6361775..................................................................7 מצדה דיבון ושות', 053-4806070 ,6190321.......... 10 צייטלין דיכובסקי הרב יעקב, 5781091...................................... 1 דרך בן גוריון האוול טוקר מריולה, 6190099............................................10 סוקולוב הבלין - רובינשטיין, 6162561.............................................................7 מצדה הולצמן מאיר, 6767021........................ 14 אשלאברהם וגה דורית עו"ד ונוטריון, 052-3516462................................... 164 ר' עקיבא ויטשנר ישראל, (ציק) וייס חוה, מקרקעין, חוזים, צוואות, ירושות, פרצלציות, רישום ותיקון בית משותף (רישום הרחבות בטאבו) 058-4101111..........................................................................רח' השלושה ב"ב 6414100.................................................................................. עו"ד וינרוט, 050-2222034 ,8001010/30. .................... 21 הרבקוק חכם מני, יהב ארגמן...................................................................................................... 5785873..................................................132 ר' עקיבא יעקב מרגלית, 050-7317599.................................................................. , יעקב אטיאס ראה מודעתנו בסיווג זה מקרקעין, אזרחי, צוואות, ירושות ותביעות יצוגיות טלפונים פקס: 03-6163864 / 050-4686935 6166592 86 רחוב ר' עקיבא davidisaakadv@gmail.com מייל: נוטריון ויפוי כח מתמשך עו"ד ונוטריון דוד איזק עו"ד צבי מרגליות סיוע לחייבי הוצאה לפועל. גישת טיפול ייחודית ואנושית. 052-8907284 zvima33@gmail.com שלמה בן חיים עורך דין ומגשר Shlomo Ben chaim Advocate & Mediator בס"ד בני ברק 168 , רחוב זבוטינסקי 9 מגדלי שקל קומה כתובת משרד: 5132200 בני ברק 5 חנקיןכתובת למשלוח דואר: 153-77-4560410 פקס: | 053-6262900 נייד: | 03-7577505 טל': i 560410@gmail.com דוא"ל: שלמה בן חיים עורך דין ומגשר Shlomo Ben chaim Advocate & Mediator בס"ד בני ברק 168 , רחוב זבוטינסקי 9 מגדלי שקל קומה כתובת משרד: 5132200 בני ברק 5 חנקיןכתובת למשלוח דואר: 153-77-4560410 פקס: | 053-6262900 נייד: | 03-7577505 טל': i 560410@gmail.com דוא"ל: פינוי | הוצאה לפועל | הסכמים | מקרקעין תביעות | ירושה | פשיטת רגל | מושכר ייצוג בבתי משפט השונים ובבתי הדין | ייצוגיות התמחות התמחות במקרקעין והוצאה לפועל ין ו 7 בית נועה קומה בני ברק 16 רחוב בר כוכבא 053-6262900 נייד: 03-7577505 טל: ו‚ ˆ יר‰ יי ˜ רים ‰כנ‰ לח ˆ ים פליליים מע ˜ י ˙ ˙ ירו ˙ חרורים ע ˘ ˙ ימוע ערעורים וע„ו ˘ ב ום פלילי נפ‚עי עביר‰ ˘ עבור‰ רי ˙ ‡סירים ˜ , בני בר 7 ‰„ˆ , מ 4 מ‚„ל בסר 054-6350650 :˙ עו ˘ 24 ı טל ניי„ לייעו -˙ מובטח ˙ -סו„יו refaelczik.adv@gmail.com czik.co.il בס"„ -עורך „ין פלילי ˜ י ˆ רפ‡ל

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=