קשר כשר - תשפ"ב 2022

194 ע הכירע ואידיו יטרס סרטי וידיאו עריכה ראה עריכת וידיאו עגלות ילדיםמכירה ותיקון 5797499.......................................................... 120 ר' עקיבא בייבי לנד, 073-7331100...............................................46 אברבנאל בייביפלייס, 052-7141142 ,8002345.................................... 4 עזרא במבולינה, 5752893............................................................................................., ג'וניור 5702813...............................................................................26 ראב"ד גול, 052-7138477....................................................31 ירושלים גולד בייבי, 5708895.....................................................64 ירושלים ישרא-מקלרן, 5073666............................................................... תיקונים ומכירה להיט, 077-5504330.................................... 36 ז'בוטינסקי נאפוליאונצ'יק, 37 האדמור מגורניו בורן, עגלות,ריהוט ומוצרים משלימים ממיטב החברות 6198090 ,054-8430890..............................37 האדמור מגור 6198091...................................................... סניף מעייני הישועה ראה מודעתנו בסיווג תינוקות ריהוט ואביזרים 6163334...................................................................16 אבני נזר עוללים, 5708194.................................................................18 נחמיה קינג בייבי, 9514235....................................28 ששתהימים תינוקות זה אנחנו, עדשותמגע 89343653............................................................. 8 ירושלים אופטיאור, 6166570............................................................17 בראילן אופטימקס, 6813100.......................................... 8 ירושלים פלוס, 100 אופטיקה 6194765......................148 ז'בוטינסקי אופטיקה כהן- הכי זולים, 6776298........................................... 11 גיבורי ישראל אופטיקה לכל, 6190975.................................... בפסז' 158 ר' עקיבא אופטיקה סבן, 6184398........ 102 פ. ר' עקיבא 4 סמ' מנשה אופטיקה רוזנפלד, 6195895.................................................................. 64 ר' עקיבא בן-ארי, 6189319.......... בתאום 3 סמטתאפרים גמ"ח עדשות ותמיסות, 105 גינותדוד הגמ"ח לעדשות מגע ותמיסות, 054-8444302 ,6740551.......................................................................... 02-5382217................................................... המרכז לעדשות מגע, 5793092. ............................................................ 38 עזרא טיב אופטיק, 6091993..............................................................19 חזו"א מאור עיניים, 054-5557882........................................... יבואעדשות ותמיסות, מגע, 052-7626148............ בפסז' 78 ר' עקיבא עדשות מגע ותמיסה, 054-7703370 ,5794420............ MABAT עדשות מגע שנתיות, 1700-706661......................................... מרכז רייסדור 4 לנדא עינית, 6194921. ....................................................................... 10 צפניה פוקוס, 906-3333................................................. 15 הרסיני רשת משקפיים, 6192002............................................109 ר' עקיבא רשת משקפיים, עורכי דין ראה גם טוען רבני 050-4111946......................................................................... , א.אשכנזי ,9000444........................... 7 מצדה בני אבטה- עורך דין ומגשר, 050-5500567 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 7526633................................................................. 2 בן גוריון ורדי אביחי, 5795575.................................................................9 מצדה זוארץ חיים, 9744080 ,9744079.............................. 1 בן גוריון יצחק וינד ושות', 052-8952332 ,5148711...................17 פנקס נחמה וקסלשטיין, 052-3825281.............................................................................. , רן חפץ 077-2053903.......................... מגדלי ב.ס.ר שמחה כהן- עורך דין, 6199656................................................68 ירושלים שעשוע יחזקאל, 6162233............................................................... ב' 10 קאליש שרה יגן, 03-6195964 פקס: | 052-2895663 נייד: 03-6196664 | 121 בני ברק: רבי עקיבא Rabbi Akiva St. Bnei-Brak 121 בני ברק 3 שח"ל שירות משלוחים לבית הלקוח 054-5557882 מכירת עדשות מקבלים הזמנות לצילינדר מכל החברות מבחר גדול של תמיסות ˙ וו‡ו ˆ ה ו ˘ פחה, ירו ˘ ‡זרחי, מ ו‡ה ˘ ולי ˆ ני ˙ זכויו ˘ וטיפול במימו ı ייעו 03-5791919 :' טל ל( ˜˘- )מ‚„לי 168 י ˜ רח' ז'בוטינס AVI-LAW012.NET.IL מייל: 072-2310810 : ס ˜ פ 050-7639382 :„ ניי 48 ך ˘ הרב

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=