קשר כשר - תשפ"ב 2022

193 עהרות ירפס 5707370......................................................3 חבקוק בנדיקט ספרים, 052-7636080.................................................... 14 יואל ברכת הספר, 6774886..................................................22 אמרי חיים הדרת הספר, 5784784............................ 25 אברבנאל המכון לחקר חכמי תימן, 6763206............................................................................, הפצת הספר 5706677..............................................18 השומר יפה נוף-פלדהיים, 6180540........................................130 ר' עקיבא יפה נוף-פלדהיים, 6188162................................................................ 43 ר' עקיבא יפה נוף, 5797390......................................... ב' 64 כהנמן למדן בית הספרים, 5775333......................................................3 וגמן מאורות הדף היומי, 02-6783806........................................................... 116 ר' עקיבא מילר, 6162167........................................................ 20 קוטלר ממלכת האור, 5782895. ........................................8 ספריהלעיוורים, טולדנו מסילה, 6194114.....................................................2 הרבשך מרכז הספרים, 6781444. .........................................................26 בירנבוים נוסח תימן, 6293965...................................................................37 ר' עקיבא נוריאל, 6561311.............................7 קדושת יו"ט סאטמאר ספרים סטור, 054-8527784.................................., סוכן גמרות אבער חייים צבי 5791136............................................................23 חזון איש סופר ספר, 055-6780802........................................................................ , ספרא זול 5799052............................................12 אהרונוביץ ספרי אור החיים, 9243488.................................................8 הרבשך ספרי אור החיים, 5781802............................................. ב' 64 כהנמן ספרי אור החיים, 5707106................................................. 28 נחמיה ספרי אור החיים, 5782442...........................................152 ר' עקיבא ספרי אור החיים, 6162015..............................................68 ר' עקיבא ספרי אור החיים, 6197212...................................................... 23 יהודההלוי ספרי יסקס, 5795729.........................................9 רש"י ספרי קודש היכל מנחם, 5792612............................................2 שלמההמלך ספרייתי גיטלר, 6160061............................................... (בחניה) 14 יואל פאר ספרים, 618526......................................................9 לנדא רובינשטיין ספרים, 5082710................................................................ 1 בעלז שבטי קודש, 5243206..........................................)2 (ב.ס.ר 1 בן גוריון שירת דבורה, 6779433..............................................................8 בן יעקב תורה וחיים, ספרי תורה ראה גם תשמישי קדושה 5789090.....................................................................59 השומר אותיות, 5748028............................ מסורתשל דורות הרשקוביץ עצי חיים, 5709771................................................19 בעלשםטוב מזוזות ביתך, 5798610................................................ 145 ר' עקיבא מכון בית יוסף, 5707599. .......................................................... 3 זכריה מרכז הסת"ם, 053-3131684....................... , מרכז עץ הזית-עצי חיים ומעילים 053-3155916 ,6192019........................31 רש"י משמרת הקודש, 6765399..............................................27 בירנבוים רשת ספרי תורה, ספריות ראה גם פאות ופאניות 12 מתתיהו אומנות בכל סוגי התספורות והתסרוקות, 050-4102470 ,6782414 �������������������������������������������������������������������������� 050-6491209............................ 46 קהילות יעקב אוסנת אברהם, 5790916. ....33 ירושלים גור עקיבא- ציוד ואספקה למספרות, 053-3130106.................... מקצועיות זהשםהמשחק הילת היופי, 050-5541120.................................................. 13 הרבקוק התאומות, 050-4183211......41 אברהםבן דוד מיכל חוברה סירוק לכלות, 054-8486845 ,5700640...................................17 רש"י מירי לרנר, 053-3114678.............. תספורות ותסרוקותלאירועים ויום יום מלכי, 050-6570033............................................... 2 ירמיהו מספרת מרים, 6180646.............................................57 ר' עקיבא עיצוב שיער ריקי, 7311620.............................................................. 2 ר' עקיבא פאות רמי, 054-8442739................................ עיצובשיער בטעםשלך שיפרה, ספרים ראה מספרות גברים וסלסול פאות ספרים-הוצאהלאור והפקה ראה גם: הוצאה לאור והפקה, עימוד סדר ועריכה, עריכה לשונית 052-7690948............................ א. וחניש עיצוב ועימוד מקצועי 053-3141914........................................................., עימוד ועיצוב גרפי 6166233................................................................................., דפוס שביד 5792616............................................2 שלמההמלך ספרייתי גיטלר, 02-9927777.............................................. ,' פרסום 'קליעה למטרה 8000133........................................................................ 100 כהנמן רימון, ספריםהפצה 5795737.....................................................10 שפתאמת דפוס אנ"ש, ספריםכריכה וניילון 5705224..................................................9 ר' עקיבא אגודת מילת"ם, 6781310.............................................................................., ספר מהנילון 5792937.....................................4 האדמו"רמבעלז תפארת הספר, 1599-55-49-49 רצוף! 9:00-23:00

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=