קשר כשר - תשפ"ב 2022

םוסרפ ידרשמ - תורכזמו תונתמ 182 מ 6166177................................................ \ב' 54 ר' עקיבא מעגלי נופש, 5787770..............................................................27 חברון נופשים אא, 5792299.................................. ב' 69 כהנמן נסיעות לקברי צדיקים, 053-3111035.................................... יחסאישי ומקצועי נפתלי ניימן, 5703113.......................................................................31 ירושלים עולמי, 5776000......................................106 ר' עקיבא עקיבא לכיש טורס, 5747700..........................................................7 שלמההמלך רביבו'ס, 054-3977265/8356 ,6781082/92. ....29 מתתיהו רוזנר טורס, משלוח משמים 053-3195551 ����������������������������������������������� לוגיסטיקה ושילוח בילאומי ship@from-sky.co.il �������������������������������������������������������������������������������: מייל 6189999.................. 12 דמשקאליעזר שיינפלד תיירות ונסיעות, 9648888.................................................. 100 ר' עקיבא שלמה טורס, 052-7610000............................................................... שלמה סמסון, 08-9561843........................................................................... שרי טורס, 5791710........................................................... \א' 79 כהנמן תור עולם, משרדי פרסום 050-4151223 ,5202605.............. 6 שדרות סירוקה Mygrafiti 073-7997750..........................14 בר כוכבא אגס- משרד פרסום, 5706527.........................................................................29 הירקון אורית, 073-7997750.......................................................................... אלף בית, 6199119............................................17 בן גוריון אפיקים פרסומאים, 6131481.............................................. ר"ג 11 תובל בולטון פוטנציאל, 6188800.......................................................... יח"צ ואסטרטגיה ביכלר, 5747140........................................................111 הרב כהנמן בראשית, 053-2795031 ,9360973......................................................... גילי כהן, 052-7698759.................................................. שיווק ופרסום דוד ריזל, 5783888..................................................... \ב' 25 האדמו"רמגור דמיון, 02-5350500......................................................., המדריך החרדי י-ם 054-8478321 ,6188488............................ 2 השל"ה ורדיגר דיזיין, 5701002........................................................ \ה' 64 הרב כהנמן יהלום, 074-7470797.................................................52 ירושלים יותר פלוס, 6150005.............................................25 בן יעקב כלל גלגלי פרסום, 02-5023323.................................... ירושלים 2 האור מותג בפרסום, 02-5022053. ...................................................................... מילר פוינט, 054-8462110..................................., מציאון במייל- מגזין דיגיטלי 7215000.................................................................. פ"ת 3 אודם פידבק, 5792464.................................................................91 ר' עקיבא פרידמן, 050-4141162 ,02-5387778............ , פרסום בטחון- ח. ברסקי 072-2570388................................. ,swith פרסום ואינטראקטיב 02-6516363............................... ירושלים 22 ביתהדפוס פרסום חן, . התמחותבמודעותאישורי בניהבמחיריםמוזלים! פרסום יהלום, 5701002 ,5705448 ����������������������������������������������������������������������������������� 052-7644141.................28 /הרבקוק 111 כהנמן פרסום פסגה, 6160606..........................................................20 אורהחיים פרסומית, 02-9927777................................................................ קליעה למטרה, 02-5455999............................................. ירושלים 46 ירמיהו קלמן וי, 077-4344691............... בני ברקמגדלי ויטה 11 בן גוריון שחור ולבן, 6183050............................................................................................, שפיץ 6187222............................................... 4 לנדא תוצאות אפקטיביות, משרדיםלהשכרה 077-2315332 ,077-9974941..................... 23 בר כוכבא וורק אפ, 1700-705507............................................ 86 ר' עקיבא מרכז אחים, 072-2570777................................... , משרדיל- השכרת משרדים משתלות ראה גם פרחים 1700-707330.......................................... 4 קוטלר יוקרה במשתלה, מתנות ומזכרות עיצובי פירות ושוקולדיםא.יוקרה בפרי, 053-3160174............................................................. משלוחים בכל הארץ a 3160174@gmail.com מייל:............................................................................. 050-4117121......................................................... 3 מהרש"ל ,nerdin 050-4114898 ,050-4114878............................. חותמות א. גליק, 053-3179889............. א. קרימלובסקי תווי קניה לכל הרשתות 5706441............................................65 ר' עקיבא אהרון רובינשטיין, 5708707...............................................................18 הרבש"ך אור גרף, 052-7622009. ............................................................, אותיות מאירות 5789090.....................................................................59 השומר אותיות, 6322302............................................................. 124 כהנמן אייזנשטיין,

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=