קשר כשר - תשפ"ב 2022

םידיינ םיבשחמ - תורישו ןוקית םיבשחמ 163 מ 052-6505010................................, פרוז'קטור-השכרת מחשבים הכי זול, מקרנים-השכרה ומכירה קולברמה, מחשב נייד ומערכות הגברה, מסכי לד ופלזמות 03-6191468 ,054-7773591..................................... צילום ומעגל סגור 6191468 ,054-7773591...................... הכי זולמובטח! קול ברמה, 6565683.................154 ר' עקיבא קומפיוטק-מעבדת מחשבים, 052-7619979......................8 רבאסי רמגל-מעבדה למחשבים, 5787740...............................................................3 מלאכי תקליט-אור, מחשביםניידים 052-2222105 ,5750850. 80 ר' עקיבא דיגיטל למתקדמים, UP 052-7115050................................................., א.א עולם המחשבים 052-7630032.......................................... , אלי-מכירה ותיקון ניידים אקס פי מחשבים-שירות מקצועי עד בית הלקוח..................... 052-3515431 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 03-9448000.................................................113 ר' עקיבא ג'י דיגיטל, 6779888.......................................................9 בן דוד גלאט קומפיוטר, 052-7638681............................................................................ , המחשב 053-3122100...................................................... 16 רשב''ם יעקב לב, 6773383.................................................. רמתגן 47 עוזיאל לפטופטק, 5706185..................................... פ. בעלז 23 ירושלים מדי מחשבים, ,6741004.......................... רמתגן 101 שד' ירושלים עמי מחשבים, 052-5555398 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 6191468 ,054-7773591...................... הכי זולמובטח! קול ברמה, מחשביםציודשירות ומכירה 052-7602133.................................................... , שירותי מחשב C.I.P 052-2222105 ,5750850. 80 ר' עקיבא דיגיטל למתקדמים, UP 054-5756168..............................................................., א.פ.י מחשבים ,6779810.........................14 עוזיאל א.ש מחשבים מכירה ותיקון, 054-7563330 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 6769376. .......................................12 הרב זוננפלד אדלר מחשבים, 1700-553300......................................................................., אופיס דיפו 052-7630032........................ בתאוםמראש 15 גני גד אליהו בלייר, אקס פי מחשבים-שירות מקצועי עד בית הלקוח..................... 052-3515431 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 054-5588654........................................................................, אריה אילן 050-4114495......................................1 מתתיהו ברויאר מחשבים, 03-9448000.................................................113 ר' עקיבא ג'י דיגיטל, 053-3161867 ,6186708......................... 42 חזו"א ג.ראנד- שגיא, 6779888.......................................................9 בן דוד גלאט קומפיוטר, 6161020...............................8 אהרונוביץ די בי איי שירותי מחשוב, 6160220.........................104 רבי עקיבא דיו (מחסני דיו לשעבר), 0722-586555................................................................................... הדרן, 072-2337297........................... (בתאום) 25 בן יעקב המחשב שלי, 052-7638681...........................................................13 הושע המחשב, 6788882................................................... (זמני) 15 פרדו טונר סנטר, 074-7034037....................................16 הרבקוק טיפות תקשורת, 055-6776874.............................................. אלעד טכנולוגיה כשרה, 6186880........................................................35 הירקון יא מיטווך ובניו, 052-7187193............................................... הטכנאי החרדי יגאל כהן, 5783222.................................................20 ז'בוטינסקי יהב מחשבים, 050-4175493........................................... יוסלה הדרכות לפי שעה 6565683...............................................58 הרבשך ישראל מחשבים, 6169345. ...........................................116 ר' עקיבא לנדאו מחשבים, 6773383................................................. רמתגן 47 עוזיאל לפטופטק, 5706185..................................... פ. בעלז 23 ירושלים מדי מחשבים, 053-3163415 ,5702885............... בפסג' 76 ר' עקיבא מרכז הדיו, 052-3683700 ,052-2521598....., בע"מ 2005 נשגב מחשבים 054-8443666.......................................................... סקטור מחשבים 6885499..................................................3 הרב לנדא עולם הדיגיטל, 052-7115050................................. מכירה ותיקון עולם המחשבים, ,6741004.......................... רמתגן 101 שד' ירושלים עמי מחשבים, 052-5555398 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 050-6809740................................... מחשבים וציודהיקפי פואנטה, 6183619......... שחזור כרטיסים והסרת וירוסים פוטו חיים קולורון, 5708314....................................................... 100 ז'בוטינסקי יו, 4 פי סי 6165732........................................................143 ר' עקיבא פיסי פיקס, 6168890....................................................8 כנרת פרקטל מחשבים, 6199392... 12 אהרונוביץ צמצם-אבזור וציוד נלווה למחשבים, 6191468 ,054-7773591..................... הכי זולמובטח! קול ברמה, ,6565683..............154 ר' עקיבא קומפיוטק-מעבדות מחשבים, 054-8407307 ��������������������������������������������������������������������������������������������� 052-7619979......................8 רבאסי רמגל-מעבדה למחשבים, 5701090....41 הרבשך רנר מחשבים-מכירת מחשבים וציוד, מחשביםרשתות 050-4175493........................................................, א יוסלה מחשבים 054-5756168..............................................................., א.פ.י מחשבים 1800-222238............................................................ , אינטרנט אתרוג 052-7630032............................ הקמתתשתיותרשת אליהו בלייר, 054-5588654.......................................... , אריה אילן ניהול רשתות 6162126..................................................... 14 בר כוכבא ,2000 ברונית 6779888.......................................................9 בן דוד גלאט קומפיוטר, 072-2337297........................... (בתאום) 25 בן יעקב המחשב שלי, 052-7187193............................................... הטכנאי החרדי יגאל כהן, 074-700-1700. .............................................................................. נתיב, 050-6809740................ תיקון ושידרוג מחשבים ורשתות פואנטה, ..................41 הרבשך רנר מחשבים- הקמה והחזקת רשתות, 5701090 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5625871................................................ בפסאג' 7 הרבשך שי דיגיטל, 053-9187845............. שמוליק וייס- טכנאי מחשבים ורשתות מחשביםתיקון ושירות 052-7602133.................................................... , שירותי מחשב C.I.P 054-5756168..............................................................., א.פ.י מחשבים ,6779810.........................14 עוזיאל א.ש מחשבים מכירה ותיקון, 054-7563330 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 052-7630032........................ בתאוםמראש 15 גני גד אליהו בלייר,

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=