קשר כשר - תשפ"ב 2022

רוצי - תוגרדמ - לבאו בוחר תועדומ 156 מ 053-3161867 ,6186708. ........................42 חזו"א ג.ראנד- שגיא, 6160220........................ 104 רבי עקיבא דיו (מחסני דיו לשעבר), 6788882................................................... (זמני) 15 פרדו טונר סנטר, 050-4175493................... יוסלה חיבורי מדפסות ברשת ותיקון 5706185. .................................... פ. בעלז 23 ירושלים מדי מחשבים, 5781287.............. 168 ז'בוטינסקי מיכון אילת- תיקון חב' אפסון, 053-3163415 ,5702885............... בפסג' 76 ר' עקיבא מרכז הדיו, 6180818........................................... (משלוחיםבלבד) קשת אופיס, מדרגות- יצור 5790770..................................... 67 הירקון גוטמן מהנדסים בע"מ, 054-8467000 ,052-6578280...................... מסגריית דבלינגר, ראה גם מסגריות ומסגרים מדרסים ראה אורטופדיה מהנדסים 054-3974915 ,9161646.................................. 6 הרבש"ך אבי דיק, 9026010............................................................................ , חושן הנדסה 6142323........1 דרך בן גוריון צביקל עדי חברה כללית להנדסה, 5781033...............................................1 בן גוריון רמי בלס מהנדסים, 050-4100026..............14 טרפון שלום ליברמן הנדסת מבנים, מהנדסים-חשמל .................28 לח"י א. ברנר א. פתאל הנדסת חשמל ומערכות, 5705451 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6197695..........................................17 בן גוריון גאש הנדסת חשמל, ,6818881.. תלאביב 37 שארית ישראל קלינפלץ הנדסה בע"מ, 052-4272730 ���������������������������������������������������������������������������������������������� מהנדסים- יועצים 053-7201536 ,077-5003986......................................., אבישי פרץ 5781311.................168 ז'בוטינסקי בן חורין ג. מהנדסים יועצים, 5789499....................................30 ברוךהירש ג.ב מהנסים יועצים, 6193992.............. 8 בר כוכבא דוד בר עקיבא מהנדסים יועצים, 5706110. ..................................................... 4 טבריה זוליצקי הנדסה, 6164252................... 1 דרך בן גוריון טודן טכנולוגיות מידע בע"מ, 5701599................................33 בן גוריון י.פ.ג. שרותי יעוץ והנדסה, 6188607.................................................... 11 בן גוריון מ.ד. פלד בע"מ, ,6818881.. תלאביב 37 שארית ישראל קלינפלץ הנדסה בע"מ, 052-4272730 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 5709175..................................................... 15 כנרת ר.ת.מ מהנדסים, 5706886.........13 כנרת שמיר-פוזנר-בראון מהנדסים יועצים, מהנדסיםבניה וקונסטרוקציה 6185325..........................................................1 בן גוריון אלדד בוקשפן, ..........................9 יחזקאל גיל בראונשטיין- הנדסה תכנון ורישוי, 072-2507767/8 ,053-7700118 ���������������������������������������������������������� 5703983....................................................5 רבי מאירגליק אינג' חיים, 6155600.....................................28 ברוךהירש זינגר הורביץ בע"מ, 5793106................................................................ 7 מצדה משה רייפר, 5792280........................................67 הירקון קונסטרוקציה נוימרק, מודדיםמוסמכים 6199543........................................................................6 עמיאל מ. פוגל, 050-5844301......................................5 רח' סמטתאז"ר שלמה חי, מודעותלעיתונים ראה עיתונים מערכות מודעותרחוב ואבל ראה גם: דפוס ,02-5387778. הדפסת והדבקתמודעותאבל אמינות ח. ברסקי, 050-4141162 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 073-7299440.............................................. הדפסות k ,1 אמרי ברוך 052-7633412................ , בנדר-הדפסת והדבקת מודעות אבל

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=