קשר כשר - תשפ"ב 2022

םינמויו הנש תוחול - תויפאמ 154 מ 054-8436064............................. כתריםלכלות, רעכי שטרן הדפיס, 050-4183211.................................. 41 אברהםבן דוד מיכל חוברה, לוחותשנה ויומנים 6156666. ................................................................................, אופיס דיפו 5706667...................................14 יומנים ולוחותשנה, אבני נזר ר.מ.י, לוליםלתינוקות 054-8464102................................... לולים ועריסות במחירי גמח 6198090........................................................37 האדמו"רמגור ניו בורן, 37 האדמור מגורניו בורן, עגלות,ריהוט ומוצרים משלימים ממיטב החברות 6198090 ,054-8430890..............................37 האדמור מגור 6198091...................................................... סניף מעייני הישועה ראה מודעתנו בסיווג תינוקות ריהוט ואביזרים לחצני מצוקה ראה גם: אזעקה מיכשור ומערכות, סיעוד, גיל הזהב 050-4029912 ,050-6530466....................... האגודה למען הזקן לימודשחיה ראה בריכות שחיה ליקויי למידהאבחון וטיפול ראה אבחונים, הוראה מתקנת, חינוך מיוחד, טיפולים רגשיים לכידה והרחקתבעלי חיים ראה גם הדברה 050-3452551..............................................., בריק פתרונות הדברה 050-4186111........................, דניאל הדברה- לכידת מכרסמים 1800-354455............................................................. , המדביר המהיר 1800-650750. ........... טיפולמהיר ללכידת נחשים הקוטל בע"מ, 054-2044770 ,054-8477055................................, חייא הדברות 050-6859291.............................. הדברתמזיקים ולכידתבע"ח לירן, למינציה 6746490.........................................................3 טלחיים דגיטל סנטר, לפידים 6191468 ,054-7773591... לפידי אש ובטריותהכי זול קול ברמה, לפידים ראה גם: תהלוכת ס"ת מאבחנים ראה אבחונים, הוראה מתקנת, חינוך מיוחד, טיפולים רגשיים מאגרי מידע ומאגריםתורניים 5770337....................................................... מאגרי מידע ,Bdi coface אוצר החכמה ............................................................................................... 1800-200130. ., אוצרות התורה- המאגר התורני הממוחשב 5726000..................................... 11 בן גוריון מאגר מוחות (סקרים), תורת אמת .................................................................................................... מאפיות 6186289................................................ 15 הירקון אחים גטניו בע"מ, 7764999.............................................................104 כהנמן אחים עיני, 5798471........................................................... 14 אהרונוביץ בוסקילה, 6184865...............................................................31 חזון איש בוסקילה, 050-5745755............................................1 הרב לנדא ברכת ארצנו, 6760308.......................................................19 חזון איש דגנית עין בר, 6525333...........................................111 ז'בוטינסקי המאפה הצפתי, 5787187............................................... 5 פוברסקי המאפה הצרפתי, 6185577........................................ 78 ז'בוטינסקי המאפים של מיה, 5781276..........................................142 ז'בוטינסקי טאבון השלושה, 5797014.................................................................. 26 ירושלים יוחננוף, 5358855................................................................4 כנרת מאפה נאמן, 5741315.........................................................25 בירנבוים מאפה תימן, 054-8447507.. א. שלזינגר מאפיה לכל עת- עוגות לשמחות, 6186111...................................................... 35 השלושה מאפיית עיני, 7764999........................................................104 כהנמן מאפיית עיני, 5740193............................................................. 8 בארי מאפית אנג'ל, www.jewishcalendar.co.il mail: rubi_rmi@netvision.net.il י ומנים ולוחות שנה ר.מ.י ∞µ¥≠∏¥±±∞¥π נייד ∞≥≠µ∑∞∂∂∂∂∑ Æ בני ברק טל ±¥ אבני נזר • לוחות שנה ויומנים היצרנים הותיקים בארץ ללוחות שנה ויומנים • יומנים למגזר המסחרי • יומנים ולוחות שנה למגזר המוסדי • יומני תלמיד ותלמידה מיוחדים למגזר החרדי והדתי • שרותי גרפיקה ליצרני יומנים ולוחות שנה • לוחות קיר פרסומיים • הדפסות מיוחדות של יומנים לחו"ל הנתונים המדויקים ביותר בענף לוחות השנה 054-8411048 | , בני ברק 14 אבני נזר 03-5707299 : פקס 03-5706667 jewishcalendar.co.il | E-mail: rubi_rmi@netvision.net.il יומנים ולוחות שנה דפוס אחד לפני כולם

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=