המדריך החרדי ירושלים - ספר טלפונים חרדי - הספר החרדי - 2021-2022

מול קרלין - הזמנות לכל ארוע! דפוס דיגיטלי 02-5382583......... 11 אבינועם ילין d5382583@gmail.com...... דוא"ל 5374223...........22 עלי הכהןמונזון 5806301.................................... מוניטין 5389441............ מקור ברוךמונסה 6242666.......................................... מורן מידע פלסט 052-3315515.............3 אוהלי יוסף 072-3167192.......................... נקודה  ראה פרסומינו בסיווג זה  נתיב מדיה 072-3727826.... שרות בכל הארץ סטודיו הר נוף 6521572........................1 מרכז ספיר 6253494.................... 28 יפו ספירים  ראה פרסומינו בסיווג זה  5815171................12 עזראעופרים 5824654.......................................... פקס  ראה פרסומינו בסיווג זה  עורך פירסומים 5381058..................................72 רש"י 6512162.11 בית הדפוסעיצובים  ראה פרסומינו בסיווג זה  עמירם דפוס 6525850...................... 5 מרכז שטנר עתיד 6231887...................... 10 דוד המלך 08-9744401. להזמנות פול פריים פרינטיב 6551000.....................20 בית הדפוס פרנק צילום ולוחות 5370184 ......2 הרב נחמן מברסלב פרסום רוממה 058-4321670.................................. טל y3171670@gmail.com.. דוא"ל פשקוויל מדיה פרסום, הפקה, הפצה ויח"צ 058-7170019................................ נייד צוף - הוצאת ספרים 072-3727848................. נתן פלדמן 5385969..................... 7 הרקמהציון 5333280........... טלז סטוןקהילתון קולור פרינט 072-2424245................... 14 האומן קונטרול פי 9971070.................................... 6 חירם  ראה פרסומינו בסיווג זה  6274702... 22 מא"שקופי מא"ש קצבורג 5371090......... 15 , פ. מא"ש 2 יואל  ראה פרסומינו בסיווג זה  רימון 03-8000133......... ב"ב 100 כהנמן 6522823.... 5 מ. ספיררשת קשת 03-5781546.......................... שופרא 6518808....7 מרכז ספירשטנצים 6246111....... 10 כורששמואל טל 6247602.....................35 אגריפסשי 6522282...........5 מרכז שטנרשניג 054-2199477.......................... תכלת דפוס דיגיטלי 5382232.... 5 יהודה המכבי אלמוג אלקטרו קופי 6255904.....................................5 שושן 6520936..... 31 כנפי נשריםגוונים בית הדפוס 052-7102838.................. 29 ים סוף 5337722....... 5 אהלי יוסףגרפומט גרפצ׳יק 5002321...............................46 ירמיהו דפוס משי 052-3315515.............3 אוהלי יוסף דפוס עופרים דיגיטל 5815171................................. 12 עזרא 050-2603625................................ נייד  ראה פרסומינו בסיווג זה  03-5781546.............. דפוס שופרא השלט 6540832........................7 מרכז ספיר מג'יק פרינט 5373838................................. בר אילן פרינטיב 6551000.....................20 בית הדפוס 054-2199477.......................... תכלת דפוס השבחה 0723-727822................. טלכל גרף דפוס משי 6525523.............1 מרכז ספיראגם ביגוד דפוס משי חכם 6520745........................7 מרכז ספיר 03-6168956........................ גישאנק דפוס משי - מידע פלסט 052-3315515..............3 אהלי יוסף 5400884............................... כלי ברכה עיצובים 6512162.....................11 בית הדפוס פלדלפיה 6536880........................5 מרכז ספיר דפוס תלת מימד גלגל - חיתוך לייזר 050-8421770.... 5/164 יהודה המכבי המדריך החרדי ירושלים דפוס (המשך) 146 דפוס - דפוס תלת מימד

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=