קשר כשר - תשפ"ב 2022

143 טבלח תפיט טיפתחלב ראה במדור מידע טכנאי מזגנים ראה גם מיזוג אויר 054-8413063.................. תיקון מכשירי חשמל, מאנ"ש טכנאות, S 054-3115171........................................................................... , א טל קור ,053-3119549 ,052-8588336........................... , א. יעקב הטכנאי 052-2506871 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 052-2514988................................................, א.א.א. אלי החשמלאי 6185503 ,058-3294329........................... 6 אבני נזר אברהם כהן, מכירה ותיקון מזגניםקור ושמש, כל סוגי המזגנים מכל החברות 052-7682567 .............................................................................................. ' פלא ראה מודעתנו בסיווג זה 052-2531807......................................................................., בני מזגנים 054-5203062..................................... 11 אבן גבירול דורי מיזוג אורי, 053-3114493. .................................... , הזמן לניקוי ושטיפת המזגן 052-3496655..................................................................., חזקי מזגנים 053-3117111...................................... טכנאי מוסמך ישראל טורובר, 5795171....................10 בעלשםטוב לוינגר מוצרי חשמל לבית, 050-5810124.................................................... 54 בן זכאי מאיר הלר, 6181185.........................................................., מרכז הקירור והחימום 052-7172351............. טכנאי מיזוג קירור ביתיים ומסחריים נוחעם, ,052-7682567.................22 בראילן קור ושמש פנחס ארנפלד, 6778621 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 054-6258804............................................ , שעות 24 תיקון מזגנים טכנאי מחשבים ראה מחשבים תיקון ושירות המדריך הבא 2023 תשפ"ג- 052-7682567 | 03-6778621 בהנהלהחרדית-פנחסארנפלד קור ושמש מכירה ותיקון זגנים כלסוגי המזגנים מכלהחברות עשיר איכות שירות נסיון 058-350-2345 03-6185503

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=