קשר כשר - תשפ"ב 2022

140 ח חלקי חילוףלרכב ראה מכוניות - חלקים וחלפים חנויות יצירה ראה יצירה והובי חפצי נוי..............................................................ראה מתנות ומזכרות חקירות-משרדים 050-5352222.................... חקירותמעקביםפוליגרף אייל חתוכה, 054-4743422..................................... מכון לבדיקותפוליגרף אימות, ,9331770............................ חקירותברשיון משרדהמשפטים גלעם, 052-2529390 ����������������������������������������������������������������������������������������������� 050-5233311......................................................., מיכאל רוזן חקירות 5783050...................................................... 31 הלח"י סיטל בינלאומי, 050-5208500............................................ חקירותפרטיות עזרא לוי, 6187811...........................14 בר כוכבא אייל חקירות ומידע עסקי, חריטהאומנותית ראה גם מתנות ומזכרות, חותמות 5708707...............................................................18 הרבש"ך אור גרף, 6194785........................................................25 הרבשך אסקל יעקב, 6185040.....................................37 הירקון אשר חריטה אומנותית, 054-8429171................................................................. גלרית יפה נוף 050-4131393........................5 קיבוץ גלויות ישעיהו הטבעות זהב, 5705003...........................................................49 חזו"א מעשה חרש, 6190357......................, פלד- חריטות שלטים ולוחיות להנצחה 6197034................................................4 מימון רוטמן הטבעות זהב, חשמל ייצור אספקה ושיווק מוצרים ........חשמל ז'בוטינסקי, 5793887................................................................................ 5 יצחק נפחא 5705527. ........................................28 ברוךהירש מוצרי חשמל רבי, 5704141..........7 ז'בוטינסקי עידית בית מסחר לחומרי חשמל, חשמלמוצריםביתיים-מכירה/תיקון ראה מוצרי חשמל ביתיים- מכירה / תיקון חשמלאים . מרדכי תיקונים A א 053-3190552 �������������������������������������� היימישער יונגערמאן ראה מודעתנו בסיווג אינסטלטורים 050-3143376.................. (חשמלהסולם) מקבלקריאות א. איתן, 054-655844....................................................... , א. ח. שרותי חשמל 050-5649707........................................ ר' עקיבא א. חשמלאי רועי, 052-2506871 ,053-3119549 ,052-8588336., א. יעקב טכנאי 5705806...................................................8 הרבמצליח א.א אור לכל, 054-8491155..................................................... חברון א.א. הלל הלוי, 050-5810124.................................. א.א. הלר מאיר חשמל ומיזוג 052-2450224................................................. , א.א. חשמל לכל עוזי בכרל ףוליח יקלח - םיאלמשח מרשת מוסדות שתילים אור חדש בית ספר מרשת מוסדות שתילים בני ברק שתילים בית ספר מרשת מוסדות שתילים בת ים שתילים גני תקשורת מרשת מוסדות שתילים שתי ים פנמיית בית מרשת מוסדות שתילים שתילים צהרוני מרשת מוסדות שתילים יתרים בית ספר מרשת מוסדות שתילים אוהליך מרכז תורני 03 6148219 | ב"ב 5 החשמונאים - 03 6148204 | ב"ב 10 נויפלד - 03 6148215 | ב"ב 24 ברוך הירש - 03 6148211 | מושב צפריה 10 הארז - 03-6148235 | פ”ת 54 דגל ראובן מרשת מוסדות שתילים צלילים בית ספר 03 7980013 | הארז, מושב צפריה - 03 6148232 | ב"ב 52 יהודה הנשיא - 03-5548977 | , בת ים 4 , גינוסר 53 ירושלים 03-7980008 | ב"ב 3 ברוך הירש 03-6148215 | ב"ב טלפון 24 ברוך הירש ב“ב 8 גוטליב 03-6148200 טל‘: 03-5782703 פקס: of ce@shtilim.org דוא“ל: חברה | רווחה | רשת חינוך תילים

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=