קשר כשר - תשפ"ב 2022

םיעוריאל תולמש תרכשה - דליה תוחתפתה 136 ה 077-4090070 ,5789454..... 32 רבי עקיבא שחר השכרת רכב, 077-4090070................................7 השכרתרכב, ז'בוטינסקי שחר, 1700-501502 ,6394949.......................12 אהרונוביץ ,sixt שלמה השכרתשמלותלאירועים ראה גם בגדי ערב 054-8400481. ........................................... א' 92 רבי עקיבא אלמנט, 054-8498667......................................... א' 48 הרבש"ך אפליקציה, 052-7136899. .................. גבעתשאול י-ם דולי השכרת שמלות, 054-8498667...................................................... השכרת בגדי ערב, ,054-8523673......... בתאוםמראש השכרת שמלות לאירועים, 053-4806829 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 052-7173474........................................ , טובי השכרה בטעם שלך 053-3100063......................... השכרתשמלותערב לנערות כלנית, ,6782414............... 12 שמלותכלהלשושבינות, מתתיהו ענת כהן, 050-4102470 ��������������������������������������������������������������������������������������������� 052-7671787....................................................................., קומפלומנט 053-3151881......................................................... , שמלות לאירועים השקעותחברות ויועצים 072-2227076.................................................................................. , איילון 077-5507969....................................168 ז'בוטינסקי איל השקעות, 5702005.......................................................1 בן גוריון ונט קריפטונייט, 072-2117401.........................................................5 כנרת טופ אלפא, 6160096.............................................................................. יהודה הרמן, 6187121.......................................................... יז ייעוץ ויקול פיננסים, 7616448............................................................................ , כלל פיננסים 9201010............................................................................................ , מגדל 7778000.....................................................30 ששתהימים מיטב דש, 7282424..............................................................5 כנרת פריים ברוקר, 6167070...........................................................................1 בן גוריון פריקו, 5282101..................................................................................... , רובינפלד 5792406............................................................ 3 הרבקוטלר רוזנטלר, 6180103. ................................. קניה, מכירה תיווך קרקעות ישראל, התעמלות 052-5257013. ............................................................59 קריניצי ,gymg 052-2500372................................................................................., אבו דן 5227123..........................................................................3 יחזקאל אסאי, 6186832.........................................34 בעלהתניא בית מרחב הזהב, 052-7670543.............. 53 ירושלים בתנועה" עם יהודית שוהם, 6188611...................................................................2 זבולון המר ג'אמפ, 052-7672121.........................................................2 זבולון המר ג'אמפ, 052-7672121................................................................. 6 לנדאו ג'אמפ, התעמלותלאוכלוסיההמבוגרת האגודה למען הזקן, 3 שלוחה 5701337. .................................................................................... 3 סמטתמנשה המכון לתנועה מבריאה-בלומי ראם, 5781247 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5781247......... 10 עוזיאל המכון לתנועה מבריאה-בלומי ראם, 052-7619976................................ 8 רבאסי המרכז לאימון ברטט, 050-4125190.................................., התעמלות ופילאטיס לנשים 6160389. ..........................................................4 פרדוהתעמלות מים, 054-8415500........7 יהודההלוי טבע טוב-התעמלות לגברים, 054-3970051.. 63 קהילות יעקב מאמן הכושר החרדי שלכם!, 5095913......................................6 דונולו מבס אורוטופדיה קלינית, 5796288..........................12 פרדו מכון תנועה והרפיה שייני נדל, 5706681.........................................................................10 בלוי מעגלים, 054-8492212 ,6094240...................... /ו 64 השומר ,360 סטודיו ..............50 קהילות יעקב - בהנהלת נחמי גפני, Energe סטודיו 052-7649522 ���������������������������������������������������������������������������������������������� .................... לפרטיםהדס אזור בן זכאי יהודה הנשיא, H סטודיו 052-7604513 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 053-2410634.......................14 מריםהנביאה ,open סטודיו אופן 6167253..................................................... 52 ר' עקיבא סטודיו מיקס, 052-7121218.... מריםפרקש ספורט טיפולי "ילדים בתנופה", 053-3111407................ 8 מינץ ספורטיב בהנהלת נעה קראוס, 5707038.......................... מגדלי שקל 2 אהרונוביץ פילאטיס פלוס, 6164085.............................................................4 ראב"ד ציפי שפירא, 5700905................................................ פינתעזרא 28 נחמיה קליקס, 052-7665626......................... 3 גרוסברד שבילים ספורט טיפולי, ........................... 27 , חיד"א 29 ר' עקיבא תנועה- מירי זילברשטיין, 054-8495357 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 050-4122917............................................... 2 בן נריה תנועה בחוויה, 6195459. ........................................................11 האדמו"רמגור תנופה, 6195459. ...................................................................... 3 רשב"ם תנופה, התפתחותהילד ראה גם: אבחונים, הוראה מתקנת, חינוך מיוחד 1599-555222..................... מכון צליליםלהתפתחותהילד שמעיה, 073-2003333................................... מרכז אבחוניםמתקדם תושיה, לא מופיע? פרטים שגויים? 2023 ועדכנו פרטים למדריך תשפ"ג - 2KESHER@GMAIL.COM או באימייל: 03-6775111 חייגו KKESHER.CO.IL ניתן לצפות במהדורה הדיגיטלית של המדריך האחרון באתר:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=