קשר כשר - תשפ"ב 2022

115 ד למשחו שמש ידוד 6194834......................................................... 22 ירושלים שוק הדגים, 5791035.................................................. 35 חזו"א שטיינמץ אברהם, דואר -סניפים ראה גם בדפי מידע 6768126................................................................................8 בארי בארי, 5700852........................................... 11 בן גוריון בית הדואר בני ברק, 1599-500171 ,171............................ דואר ישראל- שרות לקוחות 1700-508889............................................................... , היימשע פוסט 052-7604491.............................................................. , הפוסט החרדי 5780932. ............................................................31 הרבש"ך הרב ש"ך, 6779518..........................................................10 דמשקאליעזר ויז'ניץ, 5703609......................................................................... 49 חזו"א חזו"א, 050-4144192..............................................................., ספיישל פוסט 5704109............................................................ 9 אבוחצירא פרדס כץ, 6193089...............................................1 ירמיהו רבי עקיבא הרב קוק, 171.................................................................. 75 רבי עקיבא רבי עקיבא, 5797252............................................. 2 יצחקמאירהכהן רמת אהרון, 5796250................................................................... 24 בראילן שכון ה', דואר -קבלתחבילות 171.................................................................. 2 רבי עקיבא אי תקשורת, 171................................................ 95 ז'בוטינסקי אמילי קפה ומאפה, 072-2151250..................................................)4 . (ב.ס.ר 7 מצדה גימו, 171................................................................. 126 ז'בוטינסקי גריש קופי, 9696259. ...............................................................8 בן גוריון דיגי מרקט, 171............................................................43 חזון איש היימישע סלולר, 171...............................................................11 עזרא המחסן חד פעמי, 6168321.......................................................118 המכבים חסדי יהודה, 6776250.......................................................12 שלמההמלך יש חסד, 171............................................................. 55 מבצעקדש מטרו קיוסק, 6432545................................................... 19 החלוצים מרכז הביצים, ..............................................................................3 לנדא עולם הדיגיטל, 6193089........................................... 19 ר' עקיבא קיוסק דניאל קצב, 7504077..............................................................106 כהנמן שוק העיר, 171................................................................. 68 ירושלים תקשורת אם, דודישמשוחשמל דודי שמש וחשמלאברהם כהן, תיקון קצר / החלפת גוף חימום / תרמוסטאט 058-350-2345, 03- 6185503 ........................................ ב"ב 6 אבני נזר 053-3190552.............. היימישער יונגערמאן . מרדכי תיקונים, A א 9080962..................................................... 85 חזון איש א. שכטר קור, 050-5810124....................... א.א. הלר מאיר דודי שמש וחשמל 052-2514988................................................, א.א.א. אלי החשמלאי 052-2505080 ,5705806...................... 2 אהרונוביץ א.א.אור לכל, 058-6185503 ,6185503. .......................... 6 אבני נזר אברהם כהן, 050-4123147 ,5794017....................4 פוברסקי אברהם שלסר, דודי שמש וחשמלאור ושמש, התקנה, תיקון, עבודות אינסטלציה וחשמל 052-7682567 .............................................................................................. ' פלא ראה מודעתנו בסיווג זה 5705806 ,052-2505080............................... 2 אהרונוביץ אור לכל, 052-2576713,1800390400.................5 רמב"ם אידיאל חשמל, 054-7691334.............. אילן תיקון והחלפת דודי שמש וחשמל 1800-221140..........................................................................., אינטר גז 050-9056699 ,1800-200160.............................. אליה מערכות, 5500875........................................... ייבוא ושיווקאביזרי גז אלקטרוגז, 1700-707088...................................................... , אמישראגז סולאר 1700-701702 ,6180111.................................................., אמישראגז 074-7222621 ,2620*........................................... אמקור- תדיראן, 1800-345050............................................................. אמקור תדיראן, 1800-200160.............................................................................. , אמקור 052-2849322............................... , ארז תיקון דודים וקולטי שמש ,6195121 ,6190847 ,1800-408080. . 12 הירקון בית האנרגיה, 052-2582400 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 1800-101324...................................................................... געש בע"מ, 052-7105494. ...................................................... דודי שמש וחשמל 050-2427200 ,052-3768606., דודי שמש וחשמל- אלי ועדי 6198624................................................... 58 הירקון דודי שמש לפיד, 050-6343198........................................................ דודי שמש הר ברוך, 6181102.............................................................................. 12 הירקון זהר, 5793030. ...............................................................12 הירקון חרות ברק, 052-7606607............................. 11 רבי עקיבא טאובר דודי שמש, ................. יוסי כהן י.כ. מים חמים ללא הפסקה מערכות שמש, 054-2283868 ���������������������������������������������������������������������������������������������� 052-2573595 ,050-4119277.................................., יוני דודי שמש 052-7636664 ,052-7644881..........................., יונתן דודי חשמל 054-2283868..................................................... יוסי כהן דודי שמש, 052-5977728................................................................ ישראל אנרגיה 7321986.................................................... כנרת דודי שמש וחשמל, 1800-553553................................................... 148 ז'בוטינסקי כרומגן, 5707628...........................................................................58 הירקון לפיד, 2023 המדריך הבא תשפ"ג - נשארים עלהמדף לא מופיעים? פרטים שגויים? 2023 ומעדכנים פרטים למדריך תשפ"ג - 2KESHER@GMAIL.COM או באימייל: מחייגים 03-6775111 ניתן לצפות במהדורה הדיגיטלית של KKESHER.CO.IL המדריך האחרון באתר: 050-8993380 32 רש"י תיקון מהיר לקצרים ניקוי קולטים ודודים שרות ואחזקה של כל סוגי הדודים תיקון ותחזוקה - החלפת גופי חימום חייגו עכשיו

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=