קשר כשר - תשפ"ב 2022

הארוה יתבו ןיד יתב - תופשל רפס יתב 108 א 050-6002100 ������������������������������������������������������������������������ ,6717610 052-7155978 ,6788868............. 4 מחזיקי הדת תפארת הורים, בתי דין ובתי הוראה ראה דפי מידע בתי הארחה, בתי מלון, צימרים ראה מדור מטיילים בצפון בתי הבראהליולדות 6172222................................................................. 10 אבני נזר אם וילד, 02-6715551................................................................................., ביכורים 02-5608555........................................................................ , הדסה בייבי 02-5331010...................................... ביתהחלמהליולדות טלז סטון, 37 האדמור מגורניו בורן, עגלות,ריהוט ומוצרים משלימים ממיטב החברות 6198090 ,054-8430890..................... 37 האדמור מגור 6198091................................................. סניף מעייני הישועה ראה מודעתנו בסיווג תינוקות ריהוט ואביזרים בתי חולים ראה דפי מידע בתי כנסת ראה דפי מידע בתי מרקחת ראה גם דפי מידע בריאות 6227666............................................................................. 4 לנדא ,Be בי 6762954........................................ 15 הרסיני בית מרקחת הר סיני, 5772410........................................... 13 בן גוריון בית מרקחת כללית, 6155400............................ שיכון ה' 7 גוטמכר בית מרקחת כללית, 5310740..........................................3 גרוסברד בית מרקחת כללית, 6154210............................................... 14 יונתן בית מרקחת כללית, 6718210.......................................... 134 כהנמן בית מרקחת כללית, 6717810...............................................11 עזרא בית מרקחת כללית, 5779600.......................................13 עלי הכהן בית מרקחת כללית, 6155810............................................. 5 פלמ"ח בית מרקחת כללית, 6155200......................................6 צבי הרלינג בית מרקחת כללית, 5777210....................................... 83 ר' עקיבא בית מרקחת כללית, 5778720/1............................... 1 יהודההלוי בית מרקחת לאומית, 6717713/2.....................................86 כהנמן בית מרקחת לאומית, 6198205.........................................15 נויפלד בית מרקחת לאומית, 6156422..................................... 9 אבני נזר בית מרקחת מאוחדת, 6152624................................... 17 ירושלים בית מרקחת מאוחדת, 6192624.........................................20 נורוק בית מרקחת מאוחדת, 6162603. ............................................. 64 כהנמן בית מרקחת מכבי, 5621541..........................................5 צבי הרלינג בית מרקחת מכבי, 5378456.........................................86 ר' עקיבא בית מרקחת מכבי, 6189567..............................................2 נחמיה בית מרקחת נחמיה, 6196324. ....................................162 ר' עקיבא בית מרקחת פרינץ, 61822783 ,5799928.62 ר' עקיבא בית מרקחת רפואה סנטר, 5798072.................................... 80 ר' עקיבא בית מרקחת שפירא, 077-8882550........................................... 7 ז'בוטינסקי סופר פארם, 7411367..........................................................12 אהרונוביץ פארמוונס, בתי ספר ומוסדותלהשכלהגבוה והשתלמויות ראה גם: מכללות, קורסים השתלמויות וסדנאות 6171200................................................12 בעלהתניא אהל אברהם, 6170170 ,5113213.... ת"א 64 ר' עקיבא בית המורה שצ'רנסקי, 6709777.......................................................................89 המכבים בכיר, 6150400............................................................................... 28 הרצוג גור, 6902000.....................................168 ז'בוטינסקי המכללה למינהל, 2245*............2 יהושעבן נון המרכז החרדי להכשרה מקצועית, כושר גייט-המכללה בוינגייט ללימוד מקצועות הספורט, ...... 054-8434416 ,5227600 ������������������������������������������������������������������������ 6868690.............................................................93 ר' עקיבא מור ביוטי, 5784042. ..........................................21 רמב"ם מכון מילר לתפירה, 6170170.......................... ת"א יפו 4 יצחקאלחנן סמינר בית יעקב, 6166050.......................................14 ברוךהירש ,.P.H.D פי. אייצ'. די. 052-7183525........................ מרכז מקצועי ללימודי משחק פסיפס, 072-2508478......................................................168 ז'בוטינסקי פרוג, בתי ספר יסודיים וסמינרים ראה דפי מידע בתי ספרלמחשבים 6745239............................................................................ שד' ויזניץ ,usb 6769376.........................................12 הרב זוננפלד אדלר מחשבים, 5799333.............................................. 10 הרבקוק נקודה למחשבה, 6176666........................................................14 ברוךהירש סלע גרופ, 052-7141093............................................... 19 אהרונוביץ פרקטיקה, 050-4128836.................................20 לימודי מחשבים, רימון תכלס, בתי ספרלנהיגה 052-2808054.......................................................................... , אבי יונגר 050-4149427 ,5703168.......................21 נחמיה אברהם שימל, 054-3333164 ,052-2501433..............160 ר' עקיבא אלי שושני, 052-2508957...................................................,) ברוש יחיאל (חיליק 5792803. .......................................................... 15 הרבקוק גולן איחוד, 052-2514960........................................................................ , חלוץ דרור 050-5274145.................. מנהל ומורהלנהיגהמוסמך יונתן בשמי, בתי ספרלשפות 6424919.............. הקורסבאנגליתשיטיסאותךקדימה ,advance 6779277. ................................. בית ספר לשפת האנגלית Speak 054-8474950............................................18 עוזיאל אינגליש סקול, 054-8460308 ,6741631...................., אנגלית מדוברת לגברים 052-7120988........................ 26 ירושלים גלובוס-לימודי אנגלית, 054-7892114.......................................... לימודי אנגליתלילדות יונית,

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=