קשר כשר - תשפ"ב 2022

כבוד כתבי הקודש – זה בידיים שלך! הצבת מתקני גניזה איסוף קבורה טיפול בסת"מ יעוץ הלכתי הפחתה במקור of ce gniza.org.il · דוא"ל 08-9741974 · פקס 08-9740876 ' טל 1800-800-346 : לשותפות בפעילות הקודש לענין תרומות 46 לעמותה אישור ע"ר גניזה כללית לכבודה של תורה נמנעים משימוש בציטוטי קודש בפרסומים השונים )כמו: חומר חלקי פסוקים, מאמרי חז"ל, תפילות והלכות, לא נצטט בחומרי חול פרסומי, הזמנות לשמחות, עלוני צדקה, ניירת משרדית וכדו'(. נמנעים מפרסום תמונות עם שמות הקודש לפני צילום או פרסום תמונות בהם אחד משבעה שמות הקודש שאינם נמחקים, נדאג )מצוי בתמונות: עמוד חזן, ארון קודש, מודים דרבנן, רבנים מברכים מתוך לכסותם. סידור, מצבת רבי אלימלך מליז'ענסק ועוד(. ניתן לקבל ללא עלות חומרי הסברה בנושא )כיפה טעונה גניזה? מה דין · אינדקס פריטים מה טעון גניזה ומה ניתן למחזר מפית לחלות?( )האם מותר לכתוב חלק · קיצור הלכות כיצד ניתן לפרסם ללא חשש גניזה מפסוק / תפילה / פיוט? איך מכינים שכפול חול עם פסוק מבלי שיהיה טעון גניזה?( קיצור ההלכות קיים בגירסא לכלל הציבור, ובגירסא מיוחדת לצוותי הוראה. מפרסמים? גרפיקאי/ת? צוותי הוראה? ניתן לשלוח שאלות וחומרים לביקורת מגניזה, ללא עלות! את החומר יש לשלוח ל'ועד ההלכה לענייני גניזה': gnizagniza gmail.com דוא"ל | 02-6247814 ' טל מדי יום ביומו, עדיין מושלכים לאשפה בביזיון שאין כדוגמתו, כמויות של כתבי קודש, כשחלקם מגיע למיחזור ולייצור נייר ביתי מתכלה, כמו טישיו ונייר טואלט! כל אחד יכול להיות שותף בכבוד שמים, ולמנוע את ביזיון הקודש כיצד?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=