צור קשר


קשר כשר
טלפון: 03-6775111
פקס: 02-6775116
ת.ד. 547 בני ברק
www.kkasher.co.il
2kesher@gmail.com